Warszawa pamięta o Powstaniu Styczniowym

Warszawa

| TVN Poznań / Lech PoznańArtur Grottger, Bitwa, grafika z cyklu Polonia, fot. wikipedia

Koncert Pamięci w Muzeum Niepodległości oraz apel pamięci, złożenie wieńców i zapaleniem zniczy w Parku im. gen. Romualda Traugutta. Tak stolica uczciła w sobotę 148. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego – podaje PAP.

O godz. 10.30 w Muzeum Niepodległości zaplanowano przygotowany przez Stowarzyszenie Szarych Szeregów Koncert Pamięci Powstania Styczniowego w wykonaniu zespołu artystycznego Związku Harcerstwa Polskiego z Legionowa oraz solistów.

Można było usłyszeć pieśni z okresu powstania. Koncert zostanie poprzedzony "Słowem o Powstaniu", wprowadzeniem historycznym wygłoszonym przez kierownika Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Jerzego Wągrodzkiego.

Salwa, apel, pieśni

Ok. godz. 13.30 przed Pomnikiem Krzyżem upamiętniającym miejsce stracenia gen. Romualda Traugutta i czterech innych członków Rządu Tymczasowego niedaleko Cytadeli odbyła się główna część obchodów z udziałem wojskowej asysty honorowej i wystawieniem posterunku honorowego przed pomnikiem.

Podczas uroczystości zaplanowano modlitwę w intencji uczestników powstania, apel pamięci, salwę honorową, złożenie wieńców i zapalenie zniczy oraz prezentację wierszy i pieśni patriotycznych.

Do udziału w obchodach zaproszono przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz m.in. Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Jak co roku rocznicę zrywu uczczą również poczty sztandarowe organizacji kombatanckich i harcerskich.

150 tys. powstańców

Powstanie Styczniowe rozpoczęło się 22 stycznia 1863 roku. Powstańcy zaatakowali rosyjskie garnizony w Królestwie Polskim. W ciągu całych działań zbrojnych doszło do ponad tysiąca mniejszych lub większych potyczek, a w walkach wzięło w sumie udział co najmniej 150 tys. powstańców.

Walka powstańcza przez cały swój czas miała charakter rozproszonej akcji partyzanckiej. Powstańcom nie udało się opanować na dłużej większego terytorium, a władze powstania nie miały stałej siedziby. Po klęsce większych zgrupowań partyzanckich, m.in. w bitwach pod Węgrowem i Siemiatyczami, walkę toczyły głównie niewielkie oddziały.

Powstanie Styczniowe było najdłużej trwającym i najbardziej masowym ruchem niepodległościowym XIX w. Bilans insurekcji był tragiczny - dziesiątki tysięcy poległych lub straconych przez Rosjan, zesłania na Syberię, konfiskaty majątków uczestników powstania.ran