Warszawa nie chce bić rekordów. Piesi mają być bezpieczniejsi

Najnowsze

ZDMAktywne przejście dla pieszych na Kondratowicza

Eksperci sprawdzili już 930 przejść dla pieszych w Śródmieściu, na Ochocie i Pradze Południe. Zlecono kontrolę kolejnych 1069 - na Targówku, Mokotowie, Ursynowie i Bielanach. Przejścia uznane za niebezpieczne dla przechodzących ratusz zamierza doświetlić, wprowadzić zmianę w organizacji ruchu, zbudować azyle i system sygnalizacji osoby na pasach.

Stołeczny ratusz zapowiada, że będzie to przełomowy rok zwiększający bezpieczeństwo pieszych na skrzyżowaniach. Zaplanowano kilkaset modernizacji za kilka milionów złotych. - Naszym absolutnym priorytetem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa pieszych – mówi prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.– Dążymy do tego, aby ofiar śmiertelnych w wypadkach z udziałem pieszych było jak najmniej – dodaje.

Kontrola ponad tysiąca przejść

W ubiegłym roku wykonano kompleksowy audyt 930 przejść bez sygnalizacji świetlnej w trzech dzielnicach: Śródmieściu, Ochocie i Pradze-Południe. Skontrolowano szereg czynników wpływających na bezpieczeństwo pieszych, m.in. skuteczność oświetlenia przejść i obowiązującą tam organizację ruchu. Zarząd Dróg Miejskich zapowiada, że w najbliższych miesiącach kompleksowy audyt bezpieczeństwa obejmie kolejne dzielnice: Targówek, Mokotów, Ursynów i Bielany. W sumie 1069 przejść dla pieszych. Firmy mają czas do 15 marca na złożenie ofert w przetargu. Sam audyt potrwa do połowy grudnia (Targówek – do 12 czerwca, Mokotów – do 14 sierpnia, Ursynów – do 12 października, Bielany – do 14 grudnia). W ten sposób przebadane zostaną przejścia dla pieszych we wszystkich dzielnicach. - Na bazie rekomendacji z audytu sukcesywnie wprowadzane są zmiany w terenie: doświetlanie przejść, poprawa widoczności, budowa progów zwalniających, azyli i sygnalizacji świetlnych – podaje ratusz.

Światła LED

Przede wszystkim ma być jaśniej. W zeszłym roku doświetlono 80 przejść, w tym roku ZDM planuje to zrobić na kolejnych 300. W innym ogłoszonym przetargu (składanie ofert do 21 marca) wyłoniony zostanie wykonawca, który wymieni słupy oświetleniowe na nowe, z oprawami o jasnym świetle LED przy 250 przejściach. Poprawi się widoczność na pasach i w jego sąsiedztwie. Takie lampy zamontowane zostaną w 16 dzielnicach, między innymi na Białołęce (na Marywilskiej, Płochocińskiej), Bielanach (np. na J. Kasprowicza, W. Perzyńskiego), Mokotowie (na I. Krasickiego, Śródziemnomorskiej, Kazimierzowskiej), Ochocie (np. na ul. Białobrzeskiej, Szczęśliwickiej), Pradze-Południe (na J. Chłopickiego, Łukowskiej, Międzynarodowej), Pradze-Północ (na Szwedzkiej), w Wawrze (na Patriotów, w al. Dzieci Polskich), we Włochach (na 1 Sierpnia, Bolesława Chrobrego), na Woli (na Płockiej, Jana Olbrachta). Nowe lampy mają zaświecić się przed końcem października. W kilkudziesięciu innych miejscach ZDM ustawi zupełnie nowe, przeznaczone dla pieszych latarnie doświetlające przejście. Te prace mają być wykonane do końca lipca.

Inwestycje i remonty dla pieszych w 2017 r.ZDM

Czytelny znak dla kierowcy

Kolejnym elementem będą tak zwane aktywne przejścia, ostrzegające kierowców o zbliżaniu się pieszego do pasów. - Jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnego systemu wykrywania złożonego z kilku, zsynchronizowanych ze sobą elementów – czujników ruchu, punktowych elementów odblaskowych, biało-czerwonych pasów, znaków drogowych D-6 z lampami LED i nawierzchni antypoślizgowej. System ten sprawia, że elementy bezpiecznego przejścia (aktywne punktowe elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze LED) aktywują się tylko w momencie, gdy na przejściu "coś się dzieje", a więc gdy zbliża się do niego pieszy. To czytelny znak dla kierowcy, który w tym momencie powinien zdjąć nogę z gazu – informuje stołeczny ratusz. Pierwsze takie przejście zamontowano w ubiegłym roku na Kondratowicza przy Parku Bródnowskim. Kolejne powstaną w 17 w następujących miejscach: Grzybowska przed Ciepłą, Modlińska – Drogowa, ks. J. Popiełuszki – P. Gojawiczyńskiej, Z. Krasińskiego – S. Czarnieckiego, A. Mickiewicza – L. Mierosławskiego, Powstańców Śląskich – Pirenejska, Wybrzeże Helskie – most Śląsko-Dąbrowski, Grochowska – Mińska, J. Waszyngtona – Niekłańska, J. Waszyngtona – Modrzewiowa, Marszałkowska – Senatorska, L. Kruczkowskiego – 3 Maja (strona północna i południowa), Ludna – Okrąg, Al. Jerozolimskie – Spiska, al. Niepodległości – T. Lenartowicza i al. KEN – P. Telekiego. Wszystkie prace powinny zakończyć się do połowy października.

Uspokoją ruch

Na innych skrzyżowaniach wprowadzone zostaną zmiany uspakajające ruch kołowy. Na Śródziemnomorskiej (skrzyżowania z Macedońską, Nicejską, Korsykańską, Barcelońską) pojawią się wyniesione przejścia. Na Szwedzkiej (skrzyżowania z Kowieńską, Strzelecką i Bródnowską) powstaną azyle i przeprowadzona będzie korekta krawężników. Na Krasińskiego (skrzyżowanie z ul. Sady Żoliborskie) zwężona zostanie jezdnia przed przejściem dla pieszych; na Międzynarodowej (skrzyżowanie z Brazylijską) powstanie rondo z przejezdną wyspą i azyle dla pieszych, uporządkowane zostanie parkowanie w rejonie skrzyżowania - zapowiadają drogowcy. Azyle pojawią się na Zamienieckiej i Dąbrowszczaków, a progi zwalniające na ul. Półksiężyca (skrzyżowanie z Wyczółki). Z kolei zupełnie nowe przejścia z azylami zostaną wybudowane na św. Bonifacego. Dodatkowo ratusz utworzy w nowym Biurze Polityki Mobilności i Transportu specjalny pion odpowiedzialny za politykę bezpieczeństwa ruchu drogowego i transportu, programy i audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego i transportu, zatwierdzanie stałych i czasowych organizacji ruchu, a także sprawy związane z kontrolą pasa drogi.

Piesi nadal większością wśród ofiar

Urzędnicy ratusza podają, że w porównaniu z 1990 r. liczba wypadków spadła o 64 procent, zaś w ciągu ostatnich 10 lat odnotowano spadek o 43 procent. - Systematycznie spada też liczba ofiar śmiertelnych: w 1990 r. na warszawskich drogach zginęło pięciokrotnie więcej osób niż w 2015 r. W 2015 roku odnotowano o 147 wypadków mniej niż w roku poprzednim – to spadek o 13 proc. w ciągu roku – wylicza ratusz. Jednak w 2016 roku wypadków było nieco więcej niż w 2015 roku – wstępne dane podają liczbę 922 (wzrost z 905). Wzrosła też liczba rannych rannych (z 1032 do 1055). Za to zmniejszyła się liczba ofiar śmiertelnych (z 62 do 54 osób). W 2015 r. na drogach zginęło 35 osób, w 2016 roku – 33. Warto zaznaczyć, że piesi stanowią ponad 60 procent ofiar.

Polskie statystyki śmiertelności pieszych w wypadkach drogowych są jednak nadal wyraźnie gorsze niż w pozostałych krajach Unii. Pisaliśmy o tym wielokrotnie w tvnwarszawa.pl Ratusz zapowiada, że poza strefami zamieszkania na ulicach i placach przestrzeń przeznaczona dla pieszych będzie wyraźnie oddzielona od samochodów (ich ruchu i postoju) i w miarę możliwości rowerów. W przestrzeni ulicy, placu miejscem dla samochodu będą jezdnia, pasy i zatoki postojowe. - W Warszawie zostanie wprowadzona zasada, że na wszystkich ulicach niższych klas (D i L oraz Z w przypadku uspokojenia) dopuszczalna prędkość ruchu nie będzie większa niż 30 km/h. Cel ten zostanie osiągnięty do 2025 roku (1/3 ulic do 2020 roku) – podsumowuje ratusz.

skw/mś