Chcą ustalić zasady zagospodarowania terenów przy Jeziorku Czerniakowskim. Będzie plan miejscowy

Najnowsze

Autor:
kk/ran
Źródło:
PAP / tvnwarszawa.pl
Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.plLot nad Jeziorkiem Czerniakowskim

Teren położony wokół Jeziorka Czerniakowskiego zostanie objęty ochroną planu miejscowego. Radni przyjęli podczas czwartkowej sesji uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia dokumentu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ma obejmować teren o powierzchni 102 hektarów położony w granicach Rezerwatu Przyrody Jeziorko Czerniakowskie wraz z otuliną. W uzasadnieniu przyjętej w czwartek uchwały podkreślono, że plan jest potrzebny, ponieważ teren wchodzi w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. I choć jest własnością Warszawy, to tylko jego niewielka część znajduje się w użytkowaniu wieczystym. Są tam również grunty Skarbu Państwa oraz działki prywatne.

Niemal w całości jest niezabudowany i objęty różnymi formami ochrony przyrody. Wyjątkiem jest przebieg ulic przecinających teren w kierunku wschód-zachód oraz kwartałem zabudowy w rejonie skrzyżowania ulic Powsińskiej i Augustówka, obiektów sportowych przy Jeziornej 2 i Gołkowskiej 2 oraz kompleksu ogródków działkowych w południowej części obszaru.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

Ustalą zasady zabudowy i ochrony przyrody

Przystąpienie do sporządzenia planu dla rejonu jeziorka - jak uzasadniono w przyjętej uchwale - wynika z konieczności ustalenia szczegółowego sposobu zagospodarowania i zasad możliwości inwestycyjnych przy uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań. Celem regulacji zawartych w planie będzie także stworzenie podstaw formalno-prawnych do podejmowania decyzji administracyjnych prowadzących do ewentualnych przekształceń z zachowaniem zasad ładu przestrzennego i z dostosowaniem do lokalnych uwarunkowań.

Stworzenie planu pozwoli ponadto na opracowanie założeń koncepcji zarządzania i zagospodarowania terenem rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie pod kątem edukacji ekologicznej, ustalenie zasad lokalizowania nowej zabudowy i ustalenie zasad zagospodarowania dla istniejącej zabudowy dla obszarów usług sportu oraz usług w rejonie Powsińskiej.

Przyrodnicza enklawa

Jeziorko Czerniakowskie to naturalny zbiornik wodny o powierzchni ponad 14 hektarów, długości około 1,65 kilometra, szerokości 0,11 kilometra i maksymalnej głębokości 4,2 metra. Jest on jednym z wielu starorzeczy tworzących jedyny w swoim rodzaju układ wodny ciągnący się od ujścia Jeziorka aż do Siekierek, na tarasie zalewowym Wisły. Teren rezerwatu to enklawa przyrodnicza stolicy.

Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 46 gatunków drzew i 27 gatunków krzewów. Jeziorko Czerniakowskie jest ostoją zarówno gatunków wodnych i związanych z wodą, jak też różnych zwierząt lądowych. Ze względu na trudno dostępne dla drapieżników gęste zarośla szuwarowe, zakrzewienia i stare drzewa, rezerwat jest ostoją wielu gatunków ptaków wodnych.

Awantura o plan dla sąsiedniej okolicy

W ubiegłym roku relacjonowaliśmy spór wokół planu miejscowego dla 89 hektarów między Rezerwatem Przyrody Jeziorko Czerniakowskie a Trasą Siekierkowską. Radni uchwalili go w lipcu po trzech latach prac. Dokument pozwala na budowę biurowców, bloków i domów jednorodzinnych na zielonych łąkach w otulinie jeziorka. Zabudowę dopuścił wcześniej plan ochrony Jeziorka Czerniakowskiego, przygotowany w 2012 roku przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Określa on, że im bliżej jeziorka, tym więcej terenów zielonych ma pozostać nienaruszonych (60 procent). Natomiast w części graniczącej z Trasą Siekierkowską, gdzie powstaną najwyższe zabudowania, plan jest nieco mniej restrykcyjny (30 procent).

W ratowanie tych terenów zaangażowali się mieszkańcy i aktywiści, a wojewoda mazowiecki wniósł do Sądu Administracyjnego skargę na uchwałę Rady Warszawy. Zdaniem przeciwników zapisów planu, faworyzował on deweloperów i dopuszczał zabudowę, która może doprowadzić do dewastacji przyrody. Urzędnicy ratusza przekonywali jednak, że uchwalenie planu miejscowego było jedynym sposobem na uchronienie tych terenów przed zakusami inwestorów.

Spór o okolice Jeziorka Czerniakowskiego TVN24

Autor:kk/ran

Źródło: PAP / tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24