Przygotuj się na:

ZIMA NA DROGACH

To właśnie teraz, gdy temperatura rano spada poniżej 7 stopni Celsjusza, a kolejki do warsztatów są krótkie, powinniśmy umówić się na sezonową zmianę opon.

Warszawa jak Łódź. "Będziemy respektować wyroki Trybunału"

Warszawa

TVN24Rada Warszawy będzie stosowała się do orzeczeń TK

Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego przeniósł się na salę sesji Rady Warszawy. - Będziemy stosować się do orzeczeń Trybunału, także tych, które nie będą publikowane przez rząd – ogłosiła przewodnicząca rady. Wcześniej podobna uchwałę przyjęli łódzcy radni.

"Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne" - piszą radni PO i SLD powołując się na Konstytucję RP. W swoim stanowisku apelują do prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, aby w działaniach urzędu miasta i innych jednostek organizacyjnych, "w szczególności przy wydawaniu decyzji administracyjnych" uwzględniane były wszystkie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego."Trwający od 2015 roku polityczny konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego godzi nie tylko w podstawowe zasady ustrojowe demokratycznego państwa prawa, ale jednocześnie podważa zasadę pewności prawa. Bezzasadna odmowa publikacji kolejnych rzeczeń przez Prezesa Rady Ministrów prowadzi do pogłębiania chaosu" - czytamy w uzasadnieniu stanowiska.

Rada miasta będzie stosować się do orzeczeń TK
Rada miasta

Kłótnia na sali

Stanowisko Platformy Obywatelskiej wywołało ożywioną dyskusję. Opozycja jednoznacznie skrytykowała dokument. - Pani namawia nas do tego, abyśmy próbowali być prawnikami, a nawet łamali prawo. Ośmieszacie się taką postawą – powiedział do Ewy Malinowskiej-Grupińskiej (PO) radny Piotr Guział. - Wyroki Trybunału Konstytucyjnego muszą być respektowane, to wynika z Konstytucji RP. Wyroki, a nie stanowiska grupy sędziów – dodał radny Guział. - Platforma chce, żebyśmy oceniali czy dane stanowisko jest wyrokiem czy orzeczeniem. Jakim prawem - dopytywał i zażądał aby wycofać stanowisko z porządku obrad.- Działanie radnych Platformy Obywatelskiej to nic innego jak event polityczny – skomentował przewodniczący klubu PiS Cezary Jurkiewicz.- Z pewnością nie wycofam się ze stanowiska – zarzekła Ewa Malinowska-Grupińska. Oświadczenie ostatecznie zostało przyjęte. "Za" było 31 radnych, a "przeciw" - 23.

Spór wokół Trybunału

Cała sprawa nawiązuje do sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego, który trwa od kilku miesięcy. Na początku marca Trybunał uznał, że nowelizacja PiS o TK jest niezgodna z Konstytucją. 12-osobowy skład TK zakwestionował m.in. określenie pełnego składu jako co najmniej 13 sędziów; wymóg większości 2/3 głosów dla jego orzeczeń; nakaz rozpatrywania wniosków przez TK według kolejności wpływu; wydłużenie terminów rozpatrywania spraw przez TK; możliwość wygaszania mandatu sędziego TK przez Sejm oraz brak w noweli vacatio legis Premier Beata Szydło zapowiedziała, że wyrok nie zostanie opublikowany i nie opublikowała go do tej pory. Politycy Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie uznają, że decyzja TK jest jedynie "orzeczeniem" bądź "opinią" grupy sędziów, a nie wyrokiem.

kw/ec