W żłobku powstała sala doświadczania świata

Warszawa

Sala doświadczalna w żłobku | UM Warszawa
Sala doświadczalna w żłobku | UM Warszawa
Sala doświadczalna w żłobku | UM Warszawa
Sala doświadczalna w żłobku | UM Warszawa
Sala doświadczalna w żłobku | UM Warszawa
Sala doświadczalna w żłobku | UM Warszawa
Sala doświadczalna w żłobku | UM Warszawa
Sala doświadczalna w żłobku | UM Warszawa
Sala doświadczalna w żłobku | UM Warszawa

Tu można poznać świat wszystkimi zmysłami - w żłobku integracyjnym przy Nowogrodzkiej 75 powstała sala doświadczania świata. Od piątku mogą z niej korzystać nie tylko dzieci, ale także dorośli. Projekt powstał w ramach budżetu partycypacyjnego.

- To ważny projekt nie tylko dla dzieci i rodziców z tego żłobka – pokreśliła Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy podczas wizyty w placówce.

Korzystający z sali mogą na nowo postrzec świat, w sposób bardziej spontaniczny i osobisty. Zgromadzone tam przedmioty dostarczają podopiecznym różnego rodzaju bodźców, których są pozbawieni w życiu codziennym lub mają problemy z ich odpowiednim wyodrębnieniem.

Uspokaja lub pobudza

Sala doświadczania świata wyposażona jest w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Umożliwia poznawanie poprzez patrzenie, słuchanie, dotykanie, wąchanie i smakowanie. Zmysły pobudzane są za pomocą muzyki, efektów świetlnych, zapachów, a także wibracji.

Informacje, które dostarczane są do układu nerwowego pozytywnie wpływają na koncentrację, naukę, a przede wszystkim na chęć podejmowania aktywności i wszelkich działań. Dlatego, oprócz dzieci, z sali będą mogli korzystać m.in. podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy.

Dzięki różnorodności bodźców w sali doświadczania świata, otoczenie dopasowuje się do osoby która z niej korzysta. Stymulowanie bodźcami ważne jest w przypadku rozwoju dzieci. Nadpobudliwe wyciszają się i uspakajają, natomiast dzieci bierne i zahamowane wykazują większą aktywność, zainteresowanie oraz chęć poznawania i działania.

Projekt powstał w ramach drugiej edycji budżetu partycypacyjnego. Głosowało na niego ponad 900 mieszkańców.

md