W Warszawie żyje się lepiej niż w Brukseli, Los Angeles i Miami

Warszawa

Stanisław Tokarski / urząd miastaPanorama stolicy

W Warszawie żyje się całkiem nieźle - wynika z raportu opracowanego przez Arcadis. Stolica Polski - w kategorii zrównoważonego rozwoju społecznego - znalazła się na 15. miejscu wśród 100 światowych metropolii. Gorzej ze środowiskiem i gospodarką – wynika z najnowszego zestawienia "Sustainable Cities Index".

Raport Arcadis Sustainable Cities Index 2016 przedstawia globalny ranking 100 metropolii w trzech obszarach zrównoważonego rozwoju: ludzie, środowisko i gospodarka.

Na czele zestawienia ogólnego dominują miasta europejskie o ugruntowanej pozycji, które zajmują 16 z 20 czołowych miejsc. Warszawa plasuje się na 37.

Stolica najwyższe – 15 miejsce - zajęła w kategorii "Ludzie", uwzględniającej ocenę zdrowia, poziom edukacji, równość dochodów, zrównoważenie pracy i czasu wolnego, a także wskaźnik przestępczości, powierzchnię zielonych terenów miejskich oraz koszty mieszkania i utrzymania.

Zanieczyszczenie powietrza, za mało zieleni

Gorzej sytuacja wygląda w kategorii "Środowisko" szeregującej miasta pod względem zużycia energii oraz udziału energii odnawialnych, stopnia recyklingu i kompostowania odpadów, emisji gazów cieplarnianych, zagrożenia klęskami żywiołowymi, dostępności wody pitnej, kanalizacji. Tutaj Warszawa uplasowała się na 54. pozycji, co jest rezultatem m.in. zanieczyszczenia powietrza i zbyt małej powierzchni terenów zielonych.

Nieco wyżej, bo na 36. miejscu stolica znalazła się w dziale "Gospodarka" oceniającym perspektywy rozwoju gospodarczego, infrastrukturę transportową, łatwość prowadzenia działalności gospodarczej, turystykę, poziom PKB per capita, znaczenie miasta w globalnej sieci gospodarczej, dostęp do Internetu i telefonii oraz stopę zatrudnienia.

Firma, która stworzyła ranking to międzynarodowy koncern projektowo-doradczy specjalizujący się w projektach dla środowiska naturalnego i obiektów budowlanych.

Niedawno stolica zajęła 65. miejsce w innym rankingu - wśród najbardziej przyjaznych miast na świecie:

skw/mś

Warszawa uplasowała się na 65. miejscu
TVN24 BIŚ