Przygotuj się na:

WOLA: ZMIANY TRAS AUTOBUSÓW

Wraz z planowanym na kwiecień 2020 roku otwarciem nowych stacji metra na Woli zmienić się muszą trasy wielu linii autobusowych. Zarząd Transportu Miejskiego pokazał plany, które będą podstawą konsultacji społecznych. Początek 10 grudnia.

W Warszawie żyje się lepiej niż w Brukseli, Los Angeles i Miami

Warszawa

Stanisław Tokarski / urząd miastaPanorama stolicy

W Warszawie żyje się całkiem nieźle - wynika z raportu opracowanego przez Arcadis. Stolica Polski - w kategorii zrównoważonego rozwoju społecznego - znalazła się na 15. miejscu wśród 100 światowych metropolii. Gorzej ze środowiskiem i gospodarką – wynika z najnowszego zestawienia "Sustainable Cities Index".

Raport Arcadis Sustainable Cities Index 2016 przedstawia globalny ranking 100 metropolii w trzech obszarach zrównoważonego rozwoju: ludzie, środowisko i gospodarka.

Na czele zestawienia ogólnego dominują miasta europejskie o ugruntowanej pozycji, które zajmują 16 z 20 czołowych miejsc. Warszawa plasuje się na 37.

Stolica najwyższe – 15 miejsce - zajęła w kategorii "Ludzie", uwzględniającej ocenę zdrowia, poziom edukacji, równość dochodów, zrównoważenie pracy i czasu wolnego, a także wskaźnik przestępczości, powierzchnię zielonych terenów miejskich oraz koszty mieszkania i utrzymania.

Zanieczyszczenie powietrza, za mało zieleni

Gorzej sytuacja wygląda w kategorii "Środowisko" szeregującej miasta pod względem zużycia energii oraz udziału energii odnawialnych, stopnia recyklingu i kompostowania odpadów, emisji gazów cieplarnianych, zagrożenia klęskami żywiołowymi, dostępności wody pitnej, kanalizacji. Tutaj Warszawa uplasowała się na 54. pozycji, co jest rezultatem m.in. zanieczyszczenia powietrza i zbyt małej powierzchni terenów zielonych.

Nieco wyżej, bo na 36. miejscu stolica znalazła się w dziale "Gospodarka" oceniającym perspektywy rozwoju gospodarczego, infrastrukturę transportową, łatwość prowadzenia działalności gospodarczej, turystykę, poziom PKB per capita, znaczenie miasta w globalnej sieci gospodarczej, dostęp do Internetu i telefonii oraz stopę zatrudnienia.

Firma, która stworzyła ranking to międzynarodowy koncern projektowo-doradczy specjalizujący się w projektach dla środowiska naturalnego i obiektów budowlanych.

Niedawno stolica zajęła 65. miejsce w innym rankingu - wśród najbardziej przyjaznych miast na świecie:

skw/mś

Warszawa uplasowała się na 65. miejscu
TVN24 BIŚ