W Warszawie wynagrodzenia i bezrobocie w górę

Warszawa

TVN2447,7 proc. zarejestrowanych bezrobotnych to kobiety

Warszawski urząd statystyczny publikuje najnowsze dane dotyczące rynku pracy.

5144,65 zł - tyle wyniosło w marcu przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (w jednostkach, w których liczba pracujących przekracza 9 osób - przyp. US).

Jak podaje Urząd Statystyczny w Warszawie, było ono o 6,4% wyższe w stosunku do lutego bieżącego roku i o 3,3% wyższe niż w analogicznym okresie 2012 r.

Zatrudnienie spadło

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu wyniosło 940 tys. osób i było niższe o 3 tys. osób, tj. o 0,3% niż w lutym oraz o 15,9 tys. osób, tj. o 1,7% niższe niż w marcu 2012 r.

Bezrobocie w górę

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Warszawie wynosiła 4,9% (w lutym 4,8%, a w marcu 2012 r. 4,0%), średnia w województwie mazowieckim kształtowała się na poziomie 11,6% (tyle samo, co przed miesiącem; przed rokiem 10,5%).

Dla porównania: w kraju bezrobocie było na poziomie 14,3% (przed miesiącem 14,4%, a przed rokiem 13,3%).

W marcu zarejestrowano w urzędach pracy 5456 osób bezrobotnych (5414 w lutym, a 5154 w marcu 2012 r.). 47,7% zarejestrowanych to kobiety.

STATYSTYKA WARSZAWY 2013. ZOBACZ CAŁY DOKUMENT US.

//mz