W lipcu zobaczymy część nowego Ogrodu Krasińskich

Warszawa

Prace w Ogrodzie Krasińskich | um.warszawa
Prace w Ogrodzie Krasińskich | um.warszawa
Prace w Ogrodzie Krasińskich | um.warszawa
Prace w Ogrodzie Krasińskich | um.warszawa
Prace w Ogrodzie Krasińskich | um.warszawa
Prace w Ogrodzie Krasińskich | um.warszawa
Prace w Ogrodzie Krasińskich | um.warszawa
Prace w Ogrodzie Krasińskich | um.warszawa
Prace w Ogrodzie Krasińskich | um.warszawa
Prace w Ogrodzie Krasińskich | um.warszawa

Od jesieni zeszłego roku trwa kontrowersyjna modernizacja w Ogrodzie Krasińskich. Robotnicy zwiększyli tempo, a park zmienia się coraz bardziej. - Prace ogrodnicze ruszą na początku czerwca - informują urzędnicy.

Wraz z końcem kwietnia robotnicy uporali się z większością robót wodno-kanalizacyjnych. Do pracy ruszyli też konserwatorzy. Zabytkowa fontanna sprzed pałacu Rzeczypospolitej oraz poidełko zostały zdemontowane. Trafiły do pracowni konserwatorskiej – poinformował ratusz.

Znikające alejki

Z parku zniknęły kolejne fragmenty starej nawierzchni alejek. Rozpoczęły się też roboty elektryczne i budowlane. Gotowa jest już część fundamentów ogrodzenia i podbudowy alejek parkowych w rejonie ul. Bohaterów Getta. Powody do radości mają też najmłodsi - dla nich powstaje plac zabaw przy ul. Barokowej.

Nad modernizacją ogrodu cały czas pieczę sprawują archeolodzy. "Po zakończeniu badań archeologicznych na terenie górki z kaskadą, która może być reliktem bastionu Wału Zygmuntowskiego, zbudowanego w latach 1621-1624 w celu ochrony miasta przed nawałą turecką i nadciągającą zarazą, rozpoczną się prace związane z budową kaskady"- piszą urzędnicy stołecznego ratusza.

Kiedy zakończą się prace? - Na początku lipca, chcemy oddać warszawiakom pierwszą część ogrodu i będzie to część o wiele większa aniżeli wcześniej zakładaliśmy - mówi Renata Kaznowska, dyrektor Zarządu Terenów Publicznych, który nadzoruje prace w parku. Chodzi o część południową-wschodnią. Na przełomie tego i przyszłego roku cały ogród ma być gotowy.

Konsultacje z mieszkańcami

Z kolei w połowie lipca mają odbyć się konsultacje z mieszkańcami dotyczące regulaminu śródmiejskiego parku. - Najpierw odbędzie się pierwsze spotkanie, później (do połowy września) zbierać będziemy uwagi i sugestie na platformie internetowej, a następnie odbędzie się spotkanie podsumowujące - nakreśla wstępny plan Kaznowska. - Konsultacje przygotuje Centrum Komunikacji Społecznej, więc pewnie pojawią się dodatkowe propozycje konsultowania regulaminu, np.: poprzez warsztaty, itp. O miejscu konsultacji i formie zdecyduje CKS - dodaje.

Modernizacja ogrodu ma kosztować ok. 15 mln zł.

Jak będzie przyszłość ogrodu?

O przyszłości okolic ogrodu
Dawid Krysztofiński /tvnwarszawa.pl ; Abies

Nie wszytkim podoba się modernizacja parku. Radykalne zamiany oburzają wielu okolicznych mieszkańców. W ramach prac z parku zniknęło ponad 300 drzew, co wywołało protesty.

Do akcji włączył się też aktor Olgierd Łukaszewicz, który złożył do prokuratury wniosek w sprawie wycinki, jednak ta odmówiła wszczęcia postępowania z powodu braku znamion przestępstwa.

Prace w ogrodzie skontrolował też mazowiecki konserwator zabytków. Wykazano w działaniach stołecznego konserwatora, który wycinkę drzew zatwierdzał, szereg formalnych nieprawidłowości. Ale nie podjęto żadnych decyzji personalnych, nie będzie też wstrzymania prac w parku.

Modernizacji parku bronili projektanci oraz Zarząd Terenów Publicznych. Odnowiony będzie plac zabaw w środkowej jego części. Pojawią się też dwa nowe, w okolicy ul. Długiej. Zostanie uruchomiona niedziałająca teraz fontanna przy pałacu. Zmodernizowany będzie staw, a na pobliskiej górce powstanie kaskada wodna.

wp//ec