W kierunku na Targówek prace trwają, na Wolę jeszcze nie ruszyły

Warszawa

Spawanie klatek zbrojeniowych | Metro Warszawskie
Umieszczanie w wykopie klatki zbrojeniowej | Metro Warszawskie
Wprowadzanie do wykopu zawiesiny bentonitowej | Metro Warszawskie
Głębienie wykopu | Metro Warszawskie
Maszyna głębiąca | Metro Warszawskie
Murki prowadzące | Metro Warszawskie
Spawanie klatek zbrojeniowych | Metro Warszawskie
Umieszczanie w wykopie klatki zbrojeniowej | Metro Warszawskie
Wprowadzanie do wykopu zawiesiny bentonitowej | Metro Warszawskie
Głębienie wykopu | Metro Warszawskie
Maszyna głębiąca | Metro Warszawskie
Murki prowadzące | Metro Warszawskie

W ramach prac przy kolejnym odcinku drugiej linii metra w stronę Targówka rozpoczęła się budowa ścian szczelinowych, które zabezpieczą sąsiednie budynki. W kierunku na Wolę prace natomiast jeszcze nie ruszyły i nikt nie wie, kiedy to nastąpi.

Poszczególne sekcje budowane są kolejno. Ich długość jest różna. Na budowie II linii metra w kierunku Targówka wysokość głębionej ściany w jednej z wentylatorni osiągnie 27,5 metra, a jej grubość 0,8 metra. W drugiej ściana będzie nieco płytsza - osiągnie głębokość około 20 metrów.

Technologia szczelinowa pozwala przede wszystkim zachować ograniczony wpływ na sąsiednią zabudowę. Na początku budowane są murki prowadzące, dzięki którym można będzie głębić wykop zgodnie z projektem danej stacji. Przypominają one betonowe cokoły. Mają od kilku do kilkudziesięciu centymetrów i znajdują się po obu stronach planowanego wykopu.

Właściwy etap głębienia wykopu rozpoczyna się w momencie, kiedy murki będą gotowe. Specjalna maszyna składająca się z kolumny zakończonej chwytakiem jest podwieszona do samojezdnego dźwigu i to ona odpowiada za głębienie wąskiego pasa gruntu o wymiarach odpowiadających przyszłej ścianie głębinowej.

W trakcie pracy maszyny wydobyty grunt jest uzupełniany substancją, która zabezpiecza wykop przed osunięciem. Po osiągnięciu odpowiedniej głębokości do wykopu opuszczane są klatki zbrojeniowe, a całość zalewana jest betonem. Po jego zastygnięciu ściana jest gotowa.

Opóźnienia w stronę Woli

Prace przy budowie metra w kierunku Targówka idą pełną parą. Inaczej jest w przypadku stacji na Woli - tam nie wbito nawet pierwszej łopaty. I prędko się to nie zmieni.

Wojewoda mazowiecki przekonuje, że w dokumentacji ratusza są braki i dopóki nie zostaną uzupełnione, nie wyda pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji. Dokumentacja przygotowywana przez ratusz jest - zdaniem urzędu wojewódzkiego - niekompletna.

Pozwolenie wojewody jest niezbędne, aby podpisać umowę z wykonawcą. Tym jest turecka firma Gulermark (przetarg rozstrzygnięto już w październiku ubiegłego roku). Planowane są trzy nowe stacje: Płocka, Młynów i Księcia Janusza.

md/gp

Opóźnienia w budowie metra
TVN24