Uwaga na lawiny!

Warszawa

| sr.seHotel Bristol ostrzega/ fot. Maciej Wężyk

Noblesse oblige. Sople to mogą sobie spadać z byle kamienicy. Z dachu Hotelu Bristol suną całe lawiny śnieżne! Przynajmniej ostrzega przed nimi kartka. Lepiej uważać.