UW się rozbudowuje. Trzy koncepcje nowego gmachu na Ochocie

Warszawa

Koncepcja pracowni Marka Budzyńskiego (II nagroda) | mat.pracowni / www.uw.edu.pl
Koncepcja pracowni Are Stiasny/Wacławek (III nagroda) | mat.pracowni / www.uw.edu.pl
Koncepcja pracowni Are Stiasny/Wacławek (III nagroda) | mat.pracowni / www.uw.edu.pl
Koncepcja pracowni Piotra Bujnowskiego (I Nagroda) | mat.pracowni / www.uw.edu.pl
Koncepcja pracowni Piotra Bujnowskiego (I Nagroda) | mat.pracowni / www.uw.edu.pl
Koncepcja pracowni Marka Budzyńskiego (II nagroda) | mat.pracowni / www.uw.edu.pl
Koncepcja pracowni Marka Budzyńskiego (II nagroda) | mat.pracowni / www.uw.edu.pl
Koncepcja pracowni Are Stiasny/Wacławek (III nagroda) | mat.pracowni / www.uw.edu.pl
Koncepcja pracowni Are Stiasny/Wacławek (III nagroda) | mat.pracowni / www.uw.edu.pl
Koncepcja pracowni Piotra Bujnowskiego (I Nagroda) | mat.pracowni / www.uw.edu.pl
Koncepcja pracowni Piotra Bujnowskiego (I Nagroda) | mat.pracowni / www.uw.edu.pl
Koncepcja pracowni Marka Budzyńskiego (II nagroda) | mat.pracowni / www.uw.edu.pl

Rozstrzygnięto konkurs na nową siedzibę wydziału nauk psychologicznych Uniwersytetu Warszawskiego na Ochocie. Wyłoniono trzech zwycięzców, którzy teraz staną do negocjacji. Spośród nich wybrana zostanie ostateczna koncepcja.

Budynek ma powstać w rejonie Żwirki i Wigury, Banacha i Pasteura. Będzie siedzibą dla studentów kierunków humanistycznych: psychologii, psychofizjologii i kognitywistyki. Koszt nowego gmachu szacowany jest na 117 milionów złotych. Zgodnie z planem, prace budowlane powinny zakończyć się do 2022 roku.

Nagrody i wyróżnienia

Na konkurs zgłoszono 17 projektów, spośród których jury wyłoniło trzech zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła pracownia architekta Piotra Bujnowskiego. Drugie - architekt Marek Budzyński, a trzecie - pracownia Are Stiasny/Wacławek. Laureaci otrzymają nagrody w wysokości kolejno 50, 35 i 25 tysięcy złotych. Trójka laureatów stanie wkrótce do negocjacji, które wyłonią ostateczną koncepcję. Oprócz trzech pierwszych miejsc, jury konkursu przyznało także dwa wyróżnienia po 20 tysięcy złotych każde. Otrzymały je dwie pracownie: JEMS Architekci oraz WXCA.W jury zasiadało 11 osób, w tym między innymi przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów RP: Henryk Łaguna, Ewa Kuryłowicz i Katarzyna Sadowy, prorektor uniwersytetu do spraw rozwoju Anna Giza-Poleszczuk, kanclerz uniwersytetu Jerzy Pieszczurykow i Maria Cywińska - dyrektor administracyjna Wydziału Psychologii UW. Przewodniczącym był Bolesław Stelmach z SARP.

Jak czytamy w komunikacie na stronie Uniwersytetu Warszawskiego, dokonując oceny, jury wzięło pod uwagę między innymi: atrakcyjność koncepcji, powiązanie przestrzenne z otoczeniem, funkcjonalność oraz koszty danych projektów.

Miliardowa dotacja

Nowy budynek na Ochocie ma powstać z funduszy przyznanych uczelni przez rząd Ewy Kopacz (PO) w 2015 roku. Dotacja wyniosła blisko miliard złotych.

Do 2025 roku uniwersytet planuje przeprowadzić 18 inwestycji. "Trwają już m.in. prace nad drugim etapem gmachu dla nauk lingwistycznych przy Dobrej 55, a także nad dostosowaniem podziemi Biblioteki Uniwersyteckiej do prowadzenia w nich zajęć sportowych" - czytamy na stronie UW. "W wyremontowanych lub nowych budynkach będą dobre warunki do pracy i nauki, co przyczyni się do zwiększenia zakresu badań, poszerzenia oferty kształcenia interdyscyplinarnego oraz umiędzynarodowienia uczelni" - podkreślają pracownicy placówki.

Zobacz także: Tak będzie wyglądać kolejny odcinek bulwarów. Konkurs rozstrzygnięty

Poznaliśmy zwycięzców konkursu na projekt bulwarówMateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl
wideo 2/3

kw/mś