UW najlepszą uczelnią w kraju. Politechnika też wysoko

Najnowsze

TVN24Ranking uczelni

Uniwersytet Warszawski zajął pierwsze miejsce w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2016. Na drugim miejscu krakowski Uniwersytet Jagielloński, na trzecim Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W rankingu oceniono 315 uczelni i 47 kierunków studiów.

Ranking Uczelni Akademickich 17. raz przygotowała Fundacja Edukacyjna "Perspektywy", pod nadzorem Kapituły kierowanej przez prof. Michała Kleibera. Klasyfikacja obejmuje 90 szkół wyższych w kraju. Uniwersytet Warszawski uzyskał 100 proc. we wskaźniku rankingowym. UJ i UAM odpowiednio 98,2 proc. i 82,3 proc.

Spośród warszawskich uczelni wysoko sklasyfikowano też Politechnikę (4. miejsce i 81,7 proc.) i Warszawski Uniwersytet Medyczny (8. miejsce i 65 proc.).

Podium prywatnych dla stolicy

Warszawskie uczelnie zdominowały ranking wyższych szkół niepublicznych. W obejmującym 69 placówek Rankingu Uczelni Magisterskich Niepublicznych - podobnie jak w 2015 roku - zwyciężyła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, osiągając wskaźnik 100 proc.

Drugie miejsce zajął Uniwersytet SWPS, a trzecie Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie. W najlepszej piątce znalazły się też: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie i Akademia Finansów i Biznesu Vistula.

Prymat SGH i SGGW

W kategorii najlepszych uniwersytetów pierwsze miejsce zajął Uniwersytet Warszawski, a uczelni technicznych Politechnika Warszawska. Ale w grupie uczelni medycznych wygrało Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Miano najlepszej uczelni ekonomicznej wywalczyła Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, a najlepszej uczelni rolniczej - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie okazała się najlepszą Akademią Wychowania Fizycznego, a Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie najlepszą uczelnią pedagogiczną.

Dwie nagrody specjalne dla stolicy

Uczelnie otrzymały także nagrody dodatkowe. W kategorii: lider umiędzynarodowienia wyróżnienie otrzymała stołeczna Akademia Leona Koźmińskiego.

Uniwersytet Jagielloński został uczelnią o najwyższym potencjale naukowym i najwyższym prestiżu wśród kadry akademickiej, a Uniwersytet Warszawski zyskał miano uczelni o najwyższej efektywności naukowej oraz najwyższym prestiżu wśród pracodawców.

mc/b