Przygotuj się na:

KOMUNIKACJA NA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

W sobotę 17 października na trasę wyruszają autobusy cmentarnej linii C40. Można będzie nimi dojechać na Cmentarz Północny. W kolejny weekend ZTM planuje wypuścić kolejne autobusy oraz tramwaje, które pojadą na warszawskie nekropolie.

Urbaniści za metropolią

Najnowsze

Shutterstock / TUPStanowisko na temat zmian ustroju

"Z ubolewaniem należy stwierdzić, że zaczęły pojawiać się opinie kwestionujące, a nawet wyśmiewające potrzebę tworzenia podmiotów metropolitalnych" – napisali w oświadczeniu warszawscy urbaniści.

Stanowisko w sprawie proponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość zmian w ustroju stolicy przedstawiło Towarzystwo Urbanistów Polskich – Oddział w Warszawie.

"Niekontrolowane rozlewanie się zabudowy"

Przypominają, że poselski projekt ustawy o ustroju Warszawy jest pierwszą legislacyjną propozycją utworzenia nowej jednostki samorządu terytorialnego, wykonującej samodzielnie zadania metropolitalne.

"W rozwoju przestrzennym Warszawy i jej otoczenia zachodzi wiele niekorzystnych zjawisk: od niespójnie kształtującej się przestrzeni śródmiejskiej - po niekontrolowane rozlewanie się zabudowy na niedostatecznie wyposażone w urządzenia infrastruktury społecznej i technicznej tereny podmiejskie. Planowanie przestrzenne w Polsce jest mało skuteczne" - czytamy między innymi w stanowisku.

Urbaniści przedstawili także uwagi do przedstawionej przez Prawo i Sprawiedliwość propozycji. Nazywają nieprzemyślanym nazwanie obszaru metropolitalnego (powiatu) "miastem stołecznym Warszawa". "Z ubolewaniem należy stwierdzić, że w konsekwencji zaczęły pojawiać się opinie kwestionujące, a nawet wyśmiewające potrzebę tworzenia podmiotów metropolitalnych. Dlatego koniecznym jest, aby obecna zbyt emocjonalna dyskusja o poselskim projekcie została uspokojona, poprzez jednoznaczną zapowiedź uruchomieniem szerokich konsultacji z udziałem ekspertów oraz przedstawicieli zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego" – apelują.

W pierwszej kolejność postulują określenie ustrojowych podstaw współdziałania gmin tworzących związek metropolitalny. "Należy jednak na wstępie przyjąć założenie, i nie wolno tego ukrywać, że warunkiem koniecznym utworzenia i funkcjonowania takiego związku jest przekazanie części dotychczasowych zadań gmin (wraz ze środkami) na rzecz podmiotu metropolitalnego, i to niezależnie od jego pozycji ustrojowej" – zaznaczają.

Jak podkreślają, samorządy powinny móc wyrazić swoje zdanie.

TU ZNAJDZIESZ CAŁE STANOWISKO URBANISTÓW

Kontrowersyjny projekt poselski

W ubiegłym tygodniu do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustroju Warszawy. Politycy PiS zaproponowali, aby do Warszawy przyłączyć okoliczne 32 gminy, które miałyby tworzyć wspólną aglomerację. Na jej czele miał stać wspólny prezydent i wspólna 50-osobowa rada Warszawy. Pomysł wywołał duże kontrowersje. Przeciwnicy PiS punktowali m.in. to, że został wprowadzony bez żadnych konsultacji z mieszkańcami i władzami lokalnymi.

W poniedziałek wnioskodawca projektu Jacek Sasin wycofał go. Zapowiedział, że nie będzie omawiany na najbliższym posiedzeniu Sejmu (jak pierwotnie zakładano). Najpierw obiecał konsultacje, debaty z mieszkańcami, a dopiero potem ewentualne zmiany.

Samorządowcy rozmawiali o poszerzeniu Warszawytvn
wideo 2/16

ran/gp

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock / TUP