Ulgi za rodzeństwo

Warszawa

Urząd MiastaUlgi za rodzeńsywo

Zmiany w opłatach za szkoły i żłobki. Radni zdecydowali w czwartek o rozszerzeniu ulgi przysługującej, gdy do przedszkola lub żłobka uczęszcza rodzeństwo.Do tej pory 25 proc. ulgi przysługiwało, gdy rodzeństwo uczęszczało do jednego typu placówki np. przedszkola lub żłobka. Zgodnie z przyjętymi uchwałami, od 1 września za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice zapłacą mniej także wtedy, gdy jego rodzeństwo uczęszcza do punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, stołecznego żłobka, klubu dziecięcego lub pozostaje pod opieką dziennych opiekunów wpisanych do miejskiego rejestru.

Za żłobki także

Podobnie będzie w przypadku żłobków - 25 proc. ulgi będzie przysługiwało, gdy rodzeństwo uczęszcza do stołecznego żłobka lub klubu dziecięcego, pozostaje pod opieką dziennego opiekuna, przedszkola, punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego.

PAP/par