Uchylona decyzja reprywatyzacyjna i 300 tysięcy odszkodowania

Warszawa

Komisja weryfikacyjna uchyliła we wtorek decyzję reprywatyzacyjną prezydenta Warszawy w sprawie nieruchomości położonej przy Krakowskim Przedmieściu 81. Komisja przyznała również w ramach zadośćuczynienia i odszkodowania blisko 300 tysięcy złotych mieszkańcom ulicy Nowogrodzkiej 6 i 6a oraz Skaryszewskiej 11.

- Decyzję prezydenta Warszawy z 27 lutego 2009 r. należy ocenić jako wydaną z naruszeniem przepisów prawa i zasługuje ona na uchylenie - powiedział przewodniczący komisji Patryk Jaki odnosząc się do sprawy nieruchomości przy Krakowskim Przedmieściu.Jaki argumentował, że przeniesienie roszczeń do budynku było "rażąco sprzeczne z interesem społecznym". - Przeniesienie roszczeń nastąpiło za świadczenie rażąco niewspółmierne do wartości nieruchomości. Późniejsi beneficjenci decyzji reprywatyzacyjnej nabyli za łączną cenę tysiąca złotych prawa i roszczenia nie tylko do 12 metrów kwadratowych nieruchomości położonej przy Krakowskim Przedmieściu 81, ale również do 5 metrów kwadratowych przy Senatorskiej 9 - mówił przewodniczący komisji.

- Ponadto jeden z beneficjentów nabył od spadkobierczyni udział w prawach i roszczeniach do części nieruchomości przy Krakowskim Przedmieściu 81 oraz Senatorskiej 9 za kwotę 80 tysięcy złotych - podkreślił Jaki.

Prawdziwa wartość nieruchomości

- Z opinii biegłych powołanych w sprawie wynika, iż wartość rynkowa tej nieruchomości [przy Krakowskim Przedmieściu - red.] wyniosła łącznie ponad 285 tysięcy złotych - poinformował Jaki.

Jak mówił przewodniczący "właścicielem nieruchomości przy Krakowskim Przedmieściu 81 jest w dalszym ciągu miasto Warszawa, nie zawarto bowiem umowy w formie aktu notarialnego o oddanie gruntu. W związku z tym w sprawie nie doszło do nieodwracalnych skutków prawnych i możliwe było uchylenie tej decyzji reprywatyzacyjnej".

Zadośćuczynienie dla mieszkańców

Podczas konferencji prasowej przewodniczący Jaki poinformował również, że komisja wydała we wtorek 11 decyzji w sprawie zadośćuczynień i odszkodowań dla mieszkańców zreprywatyzowanych kamienic. - Komisja przyznała tytułem odszkodowania od miasta stołecznego Warszawy na rzecz osób zajmujących lokale przy ul. Nowogrodzkiej 6a - 36 tysięcy 853 złotych 31 groszy. Ponadto komisja przyznała tytułem zadośćuczynienia od miasta stołecznego Warszawy na rzecz osób zajmujących lokale przy ulicy Nowogrodzkiej 6 - 96 tysięcy złotych - mówił Jaki. - Łączna kwota przyznanych dzisiaj odszkodowań i zadośćuczynień to 133 tysięcy 453 złotych 31 groszy w stosunku do tych dwóch nieruchomości - powiedział.

- Do tego doszła jeszcze ulica Skaryszewska 11 i tu komisja przyznała tytułem odszkodowań od miasta stołecznego Warszawy na rzecz osób zajmujących lokale przy tej nieruchomości 11 tysięcy 450 złotych 82 groszy. Zadośćuczynienia przy tej nieruchomości to razem 154 tysięcy złotych - mówił Jaki.

Jak podsumował przewodniczący, komisja przyznała we wtorek odszkodowania i zadośćuczynień łącznie na kwotę 298 tys. 904 zł 13 gr. mieszkańcom trzech kamienic.

Jaki mówił również, że w nieruchomościach położonych przy Nowogrodzkiej 6 i 6a oraz Skaryszewskiej 11 dochodziło do tzw. "czyszczenia kamienic".

Historia nieruchomości

Podczas II wojny światowej budynek położony przy Krakowskim Przedmieściu 81 został zniszczony. W związku z budową Trasy W-Z budynek rozebrano w latach 1947-1949. Po roku 1950 - przy uwzględnieniu wytycznych konserwatorskich - na płycie tunelu Trasy W-Z powstały ze środków Skarbu Państwa nowe budynki.

W styczniu komisja weryfikacyjna przesłuchała znanego prawnika zajmującego się sprawami warszawskiej reprywatyzacji, Roberta Nowaczyka.

Nowaczyk o kupnie mieszkaniaTVN24
wideo 2/8

PAP/mp/pm