Tu przeniosą się studenci ASP

Warszawa

fot. ASP | | Eurosport
Tak ma wyglądać nowy budynek ASP, projekt JEMS Architekci | | Eurosport
Wnętrze nowego budynku, projekt JEMS Architekci | | Eurosport
fot. ASP | | Eurosport
Tak ma wyglądać nowy budynek ASP, projekt JEMS Architekci | | Eurosport
Wnętrze nowego budynku, projekt JEMS Architekci | | Eurosport
fot. ASP | | Eurosport
Tak ma wyglądać nowy budynek ASP, projekt JEMS Architekci | | Eurosport
Wnętrze nowego budynku, projekt JEMS Architekci | | Eurosport

Symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęto we wtorek budowę nowego gmachu oraz rozbudowę istniejącego już budynku Akademii Sztuk Pięknych przy Wybrzeżu Kościuszkowskim. Oddanie nowego budynku do użytku planowane jest na 2013 rok.

Inwestycja ta kosztuje ponad 65 mln złotych; realizowana jest dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Widok od ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, projekt JEMS Architekci
Widok od ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, projekt JEMS Architekci
| Reuters/JARED SHENEMAN

- Dla naszej szkoły rozpoczęcie tej budowy ma wymiar historyczny - to pierwszy w Warszawie i w wolnej Polsce budynek zaprojektowany i przeznaczony dla szkoły plastycznej - podkreślił podczas wtorkowej uroczystości rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie prof. Ksawery Piwocki. Jak zauważył, rozpoczynana inwestycja zapewni sprawne funkcjonowanie i rozwój uczelni, zagwarantuje też odpowiednie warunki lokalowe dla pracy dydaktycznej i nauki.

Wyjdą z piwnicy

W gmachu przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie znajduje się Wydział Rzeźby ASP oraz Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Rozbudowa starego oraz wybudowanie nowego budynku ma sprawić, że zajęcia dydaktyczne dla studentów tych wydziałów nie będą już prowadzone - jak do tej pory - w pomieszczeniach piwnicznych oraz w zaimprowizowanych pracowniach. Przewidziane do realizacji nowe pracownie swoimi gabarytami oraz planowanym wyposażeniem (rampy transportowe, dźwigi) mają pozwolić na realizację nowych prac m.in. rzeźb wielkogabarytowych, pomników, obiektów przestrzennych.

- To bardzo dobry czas dla tej uczelni. Rozpoczynana inwestycja to nie tylko nowe mury, ale przede wszystkim - rozwój kadry, powiększanie potencjału i kapitału ludzkiego w tej szkole - mówił dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w resorcie kultury Wiktor Jędrzejec.

Zabytkowy gmach przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie wzniesiony został w latach 1911-14 według projektu Alfonsa Graviera. Po wojnie budynek został przebudowany - jego fasada została m.in. pozbawiona wykuszy. Obecny projekt przewiduje przywrócenie historycznej fasady zabytkowego gmachu od strony dziedzińca oraz jego nadbudowę o jedną kondygnację. Planowany jest również remont budynku obejmujący wymianę instalacji, renowację ścian i posadzek oraz renowację fasady zewnętrznej.

Połączą stary z nowym

Nowy budynek ASP będzie miał pięć kondygnacji i będzie łączyć się z zabytkowym gmachem na całej wysokości w zachodniej części działki, jak również poprzez hol na parterze. Pomiędzy nowym i starym budynkiem zaprojektowano dziedziniec. Odbywać się będą na nim między innymi wystawy studentów uczelni.

W nowym budynku uczyć się mają studenci Wydziału Rzeźby, Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii, Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, tworzonego obecnie Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną oraz Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji. W kompleksie znajdą się aula, sale wykładowe, pracownie i pomieszczenia techniczne.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie jest jedną z siedmiu państwowych uczelni wyższych w Polsce, kształcących w zakresie sztuk pięknych. W roku akademickim 2010/11 studiuje na niej, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, 1320 studentek i studentów, na siedmiu wydziałach: Wydział Malarstwa, Wydział Rzeźby, Wydział Grafiki, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Wydział Architektury Wnętrz, Wydział Wzornictwa, Wydział Sztuki Mediów i Scenografii. (PAP)

pap/par