Trzy pomysły na park przy Dolince. Ruszają konsultacje

Warszawa

Lech Marcinczak /tvnwarszawa.plW planach nowa, zielona przestrzeń na Mokotowie

- Stwórzmy razem nową zieloną przestrzeń przyjazną dla wszystkich mieszkańców Mokotowa - apelują urzędnicy i pokazują trzy koncepcje zagospodarowania Parku Dolina Służewska. Ruszają konsultacje, które mają zdecydować o ostatecznym kształcie prawie 23-hektarowego pasa zieleni, wzdłuż Potoku Służewieckiego.

Trzy wariantowe koncepcje zagospodarowania doliny, od ul. Puławskiej do al. Wilanowskiej obejmują m.in. rewitalizację zbiorników wodnych, budowę nowych alejek parkowych, urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz posadzenie nowej roślinności.

Mieszkańcy wybierają

Mieszkańcy mogą wybrać jeden z trzech wariantów, który będzie najbardziej im odpowiadał. Można to zrobić na trzy sposoby: przychodząc do urzędu dzielnicy, wysyłając maila lub uzupełniając specjalną pocztówkę

Różnice w koncepcjach dotyczą takich elementów jak układ niektórych dróg i placów parkowych oraz dobór elementów wyposażenia poszczególnych miejsc.

Tak teraz wygląda Dolina Służewska | Lech Marcinczak /tvnwarszawa.pl
Tak teraz wygląda Dolina Służewska | Lech Marcinczak /tvnwarszawa.pl
Tak teraz wygląda Dolina Służewska | Lech Marcinczak /tvnwarszawa.pl
Tak teraz wygląda Dolina Służewska | Lech Marcinczak /tvnwarszawa.pl
Tak teraz wygląda Dolina Służewska | Lech Marcinczak /tvnwarszawa.pl
Tak teraz wygląda Dolina Służewska | Lech Marcinczak /tvnwarszawa.pl
Tak teraz wygląda Dolina Służewska | Lech Marcinczak /tvnwarszawa.pl
Tak teraz wygląda Dolina Służewska | Lech Marcinczak /tvnwarszawa.pl
Tak teraz wygląda Dolina Służewska | Lech Marcinczak /tvnwarszawa.pl
Tak teraz wygląda Dolina Służewska | Lech Marcinczak /tvnwarszawa.pl
Tak teraz wygląda Dolina Służewska | Lech Marcinczak /tvnwarszawa.pl

Wariant 1:

- rozbudowana przestrzeń placów wejściowych łączy się ze strefami urządzeń rekreacyjno-sportowych (plac zachodni) oraz ze strefą kąpieliska i dalej z zespołem gier sportowych oraz placami zabaw dla dzieci;

- dodano dodatkowe wejście do parku w rejonie południowo-zachodniego narożnika, na przedłużeniu kładki w obrębie węzła Puławska-Rzymowskiego;

- większe boisko do piłki nożnej;

- tor rolkowy / nartorolkowy przebiega po obu stronach Potoku Służewieckiego i ma trasę najbardziej zbliżoną do trasy z propozycji projektu do budżetu partycypacyjnego;

- trasa ścieżki zdrowia przebiega po obu stronach Potoku w jego bezpośrednim sąsiedztwie;

- plac zabaw dla psów oraz teren spacerów na południowo-wschodnim stoku Doliny.

Wariant 1
UM

Wariant 2:

- program placów wejściowych, zachodniego i wschodniego, jest przestrzennie ograniczony (place te stanowią niewielkie, odrębne rejony wejściowe);

- liczne pomosty/ kładki nad stawami, umożliwiające obserwację przyrody

- w zespole gier sportowych występuje mniejsze boisko do piłki nożnej;

- tor rolkowy/ nartorolkowy przebiega na północ od Potoku Służewieckiego - od kąpieliska aż do zachodniej granicy Parku;

- ścieżka zdrowia przebiega na północ od Potoku, w formie szerokiej pętli, otaczającej centralny obszar parku;

- plac zabaw dla psów z miejscem do ćwiczeń i szkolenia oraz teren spacerów na południowo-wschodnim stoku Doliny.

Wariant 2
UM

Wariant 3:

- program zachodniego placu wejściowego jest przestrzennie ograniczony, a wschodniego - rozbudowany, w związku z czym plac ten łączy się poprzez teren zagrody ze strefą kąpieliska i dalej z zespołem gier sportowych oraz placami zabaw dla dzieci;

- kąpielisko wyposażone jest w mineralno-korzeniowe oczyszczanie wody;

- liczne ścieżki piesze prowadzące od północnej granicy parku w głąb Doliny, umożliwiają obserwację przyrody w poszczególnych partiach stoków oraz w rejonie stawów i Potoku;

- w zespole gier sportowych występuje mniejsze boisko do piłki nożnej;

- tor rolkowy / nartorolkowy przebiega na północ od Potoku Służewieckiego - od kąpieliska, do zachodniej strefy urządzeń rekreacyjno-sportowych;

- ścieżka zdrowia przebiega w części północnej, w formie wąskiej pętli między Główną Aleją Parku i drogą pieszą;

- miejsce do szkolenia psów, miejsce do szkoleń Agility, plac zabaw dla psów oraz teren spacerów na południowo-wschodnim stoku Doliny

Ostateczne, szczegółowe rozwiązania będą przedmiotem finalnego projektu koncepcyjnego opracowanego po zakończeniu konsultacji społecznych.

Wariant 3
UM