Zmiany w zasadach przyjmowania do szpitali tymczasowych. Narodowy może przyjąć więcej pacjentów

Najnowsze

Autor:
mp/b
Źródło:
PAP
Szpital Narodowy świeci pustkamiTVN
wideo 2/5
TVNSzpital Narodowy świeci pustkami

W zależności od rozwoju pandemii możemy się spodziewać większej liczby pacjentów przebywających w Szpitalu Narodowym - zapowiedział jego dyrektor dr Artur Zaczyński, odnosząc się do wprowadzonych zmian w zasadach przyjmowania pacjentów do szpitali tymczasowych.

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie opublikował komunikat dotyczący aktualizacji zasad przyjmowania pacjentów do szpitali tymczasowych. Do komunikatu dołączono komentarz dyrektora Szpitala Narodowego. - Wprowadzona zmiana uogólnia kryteria przyjęcia pacjentów do szpitala tymczasowego, co ma sprawić, że będzie czytelniejsza dla lekarzy kierujących - podkreśla dr Zaczyński.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>

- W praktyce możemy przyjąć pacjenta bez pełnej diagnostyki radiologicznej (co było brane pod uwagę, ale nie każdy szpital, który kieruje do nas pacjenta, dysponował całodobową obsadą radiologiczną). Z tego powodu część diagnostyki - na przykład komputerowe obrazowanie płuc - możemy wykonywać na miejscu, wykorzystując sprzęt działający w szpitalu tymczasowym - wyjaśnia dyrektor szpitala.

Więcej pacjentów w Szpitalu Narodowym?

Jak wskazuje, kryterium odnośnie do stopnia zaawansowania zapalenia płuc jest zawsze sprawą do bezpośredniego ustalenia z centrum koordynacyjnym, a przyjęcie pacjenta zostało uzależnione od jego stanu klinicznego.

- Dzięki temu mamy możliwość oceny, czy jesteśmy w stanie przyjąć pacjenta z jego obciążeniami i podjąć adekwatną decyzję odnośnie miejsca leczenia - dodaje i wyjaśnia, że oznacza to, że w zależności od rozwoju pandemii można się spodziewać większej liczby pacjentów przebywających w Szpitalu Narodowym. W ostatnich dniach media informowały, że w przewidzianym dla 500 (a docelowo nawet dla 1200) pacjentów szpitalu przebywa ich raptem kilkudziesięciu.

Jak wyjaśnia Iwona Sołtys z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, zmiana została wprowadzona 23 listopada. Poza stopniem zaawansowania zapalenia płuc dotyczy ona warunkowego przyjęcia pacjenta bez wyniku badania obrazowego klatki piersiowej na podstawie indywidualnej oceny kwalifikującego w wyjątkowych sytuacjach.

Tak wygląda Szpital Narodowy w środkuTVN24

Kto może zostać przyjęty, a kto nie?

W publikacji CSK MSWiA czytamy, że nowe zasady przyjmowania pacjentów do szpitali tymczasowych określają, że przyjmowani do nich będą chorzy wymagający hospitalizacji, którzy posiadają: dodatni wynik testu PCR lub Ag rekomendowanego przez MZ i GIS, RTG lub TK z ostatnich pięciu dni (przy czym dopuszcza się warunkowo przyjęcie pacjenta bez wyniku badania obrazowego klatki piersiowej na podstawie indywidualnej oceny kwalifikującego oraz uzgodnienie przyjęcia z koordynatorem szpitala tymczasowego).

Z kolei kryteria wykluczające z przyjęcia do szpitala tymczasowego to ostre i przewlekłe stany kliniczne i choroby współistniejące, wymagające postępowania specjalistycznego, interwencji zabiegowych i/lub diagnostycznych, wykraczających poza zakres działania szpitala tymczasowego; niestabilność krążeniowo-oddechowa uniemożliwiająca transport pacjenta, wymagająca intensywnego nadzoru lub gwałtownie postępująca niewydolność krążeniowo-oddechowa; aktywna, niekontrolowana, przewlekła choroba psychiczna i psychozy; stany upojenia alkoholowego, nadużycia substancji odurzających, zatrucia innymi substancjami; zaawansowane zespoły otępienne; współistniejące wybrane choroby zakaźne i patogeny alarmowe; nabyte i wrodzone zespoły obniżonej odporności.

Autor:mp/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Tagi:
Raporty: