Sylwestrowe fajerwerki. Przeczytaj, zanim odpalisz

Warszawa

ShutterstockOstrzeżenie przed fajerwerkami

Dla wielu sylwester nierozłącznie kojarzy się z fajerwerkami i wybuchami. "Niewłaściwe posługiwanie się materiałami pirotechnicznymi może prowadzić do wypadku i skutkować uszkodzeniem ciała" – ostrzegają służby.

Stołeczna policja wydała ostrzeżenie w sprawie używania fajerwerków przed zabawą noworoczną, która czeka nas z soboty na niedzielę. Apelują, by odbyła się w bezpiecznej atmosferze. I przypominają zasady używania petard i fajerwerków.

Sprawdzić oznaczenie

Już przy zakupie trzeba sprawdzić, czy posiadają odpowiednie atesty. Nie warto też zaopatrywać się w nie u przypadkowych osób.

"Sprawdźmy oznakowanie wyrobów pirotechnicznych (wyrób powinien posiadać co najmniej następujące oznaczenia: nazwę produktu, klasę bezpieczeństwa, nazwę i adres producenta, liczbę wyrobów w opakowaniu, instrukcję obsługi w języku polskim)" – apeluje KSP.

I zastrzega, by do amatorskich pokazów używać tylko fajerwerków oznaczonych jako klasa I i II, ponieważ III jest przeznaczona wyłącznie do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych.

Nie należy też manipulować przy kupionych przedmiotach. Najlepiej oddalić się co najmniej 10 m od odpalonego fajerwerku - wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważne uszkodzenia ciała np. utratę wzroku, palców lub całej ręki.

Odpalając petardy należy przewidzieć tor lotu i miejsce upadku, materiałów pirotechnicznych trzeba używać tylko na dworze. Ładunki mogą odpalać tylko osoby dorosłe, które nie są pod wpływem alkoholu.

Uwaga na czworonogi

"Po nieudanej próbie nigdy nie zapalajmy ich po raz drugi i nie wrzucajmy ich do ognia. Pamiętajmy, że wypuszczanie fajerwerków z okien i balkonów stwarza duże prawdopodobieństwo, że mogą wpaść do mieszkania sąsiadów oraz spowodować pożar i obrażenia wśród innych osób. Huk petard niepokoi zwierzęta szczególnie psy - zadbajmy o to, aby czworonogi nie były narażone na odgłosy wybuchów" – zaznaczają policjanci.

Zabaw z fajerwerkami należy unikać w pobliżu samochodów, stacji paliw i zbiorników z płynami lub gazami łatwopalnymi.

Warto też wiedzieć, że za nieostrożne obchodzenie się z materiałami pirotechnicznymi grożą karą aresztu, grzywny lub pozbawienia wolności.

"Przypominamy, że sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Informujmy Policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom - uchroni to najmłodszych, którzy często padają ich ofiarami" – wyjaśnia komenda.

TAK WYGLĄDAJĄ PRZYGOTOWANIA DO MIEJSKIEGO SYLWESTRA NA PLACU DEFILAD:

Kulisy sceny na Placu Defilad
TVN24

ran/mś