Student zapłaci za drugi kierunek

Warszawa

| Blendersxc.hu

Opłaty za drugi kierunek studiów i ograniczenie pracy wykładowców na wielu etatach wprowadza uchwalona przez Sejm nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Co zmienią nowe przepisy? Tylko jeden kierunek studiów będzie można ukończyć na koszt państwa. Bezpłatnie studia na drugim kierunku będą mogli kontynuować ci, którzy spełnią określone kryteria - podaje za PAP portal tvn24.pl.

Przyjęte przepisy ograniczają także tzw. wieloetatowość, czyli pracę jednego wykładowcy na kilku uczelniach.

Skrócona zostanie też procedura habilitacyjna. Nie będzie także potrzebna nostryfikacja dyplomów magisterskich, doktorskich a także tytułów profesorskich uzyskanych m.in. w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Czytaj więcej na tvn24.pl