"Strefa płatnego parkowania powinna być rozszerzona"

Warszawa

Pytanie 1. Jan Śpiewak TVN24
wideo 2/7

- Tramwaj na "Mordor" z możliwością przedłużenia w stronę Zawad i Okęcia, przedłużenie tramwaju z Zielonej Białołęki aż do ulicy Ostródzkiej, linia tramwajowa na Trakcie Królewskim - to najważniejsze inwestycje tramwajowe, które w Warszawie planuje Jan Śpiewak. Kandydat komitetu Wygra Warszawa na prezydenta Warszawy odpowiada na 27 pytań redakcji tvnwarszawa.pl.

BEZPIECZEŃSTWO:

1. Na warszawskich ulicach kilkadziesiąt osób rocznie traci życie. Jak poprawić poziom bezpieczeństwa, szczególnie tych narażonych najbardziej - pieszych?

Naszą odpowiedzią jest wprowadzeni założeń tzw. WIZJI ZERO - czyli polityki kształtowania ruchu kołowego w taki sposób, by w ciągu kilku lat zredukować liczbę śmiertelnych wypadków do zera. Taki model wprowadziło już w Polsce Jaworzno. Założenia WIZJI ZERO to m.in. tworzenie stref Tempo 30 wokół szkół czy przychodni czy przebudowa przejść dla pieszych.

2. Czy prezydent, jako urzędnik rejestrujący zgromadzenia, powinien brać w nich udział? Czy wybierze się Pan/Pani na Marsz Niepodległości, Paradę Równości lub inne, podobne wydarzenie?

Prezydent jest obywatelem i jako obywatel ma prawo do uczestniczenia w zgromadzeniach. Deklarowałem wielokrotnie, że udzielę patronatu Paradzie Równości i chętnie udzieliłbym patronatu Marszowi Niepodległości, jeżeli organizatorzy będą w stanie zagwarantować, że podczas niego nie będą pojawiać się faszystowskie symbole i nawoływania do nienawiści.

3. Czy straż miejska powinna być zlikwidowana, zreformowana czy działać na dotychczasowych zasadach?

Straż Miejską należy dofinansować i wspomóc. Będzie mogła szybciej i skuteczniej reagować na zgłoszenia mieszkańców. Pytania o likwidację Straży Miejskiej wtedy znikną.

4. Jak i kiedy zamierza Pan/Pani rozwiązać problem bezpieczeństwa rowerzystów na moście Poniatowskiego?

Niestety, zarówno dobudowanie obok mostu kładki rowerowo-pieszej, jak i jego przebudowa będą przedsięwzięciem trudnym i kosztownym. By most Poniatowskiego przestał być autostradą śmierci potrzebne są rozwiązania natychmiastowe, takie jak rozdzielenie ruchu rowerowego i pieszego i radykalne ograniczenie prędkości dla samochodów.

5. Czy zamierza Pan/Pani wprowadzić nowe strefy, w których legalnie będzie można pić własny alkohol? Jeśli tak, gdzie?

Miasto powinno reagować na zmianę stylu życia mieszkańców. Takie miejsca mogą powstać w większości dzielnic, oczywiście po odpowiednich konsultacjach.

KOMUNIKACJA:

6. Czy powinny powstać nowe buspasy? Jeśli tak, proszę podać priorytetowe lokalizacje.

Powinny i ratusz ma już projekty nowych buspasów. Najpilniejszym w tym momencie jest buspas na Puławskiej.

7. Ile powinna kosztować pierwsza godzina parkowania w płatnej strefie?

Cena za pierwszą czy drugą godzinę parkowania nie powinna radykalnie wzrosnąć, ale na pewno potrzebujemy elastycznego systemu opłat dostosowanego do miejsca, czasu parkowania i pory dnia.

8. Czy strefa płatnego parkowania powinna zostać rozszerzona? Jeśli tak, o jakie obszary.

Powinna być rozszerzona. Na Saskiej Kępie i Górnym Mokotowie jak najszybciej.

9. Czy dopuszcza Pan/Pani wprowadzenie opłat za wjazd do centrum miasta? Ile powinna wynosić taka opłata?

Nie ma podstawy prawnej do wprowadzenia takich opłat, dlatego stawiamy na elastyczną politykę opłat za parkowanie.

10. Lotnisko Chopina - zlikwidować czy rozwijać?

Nasza propozycja jest prosta: nie likwidować Lotniska Chopina, rozbudować i lepiej skomunikować z miastem lotnisko w Modlinie.

11. Ile powinien kosztować bilet jednorazowy normalny w komunikacji miejskiej, ile miesięczny, a ile kwartalny?

Ceny biletów powinny pozostać na tym samym poziomie.

12. Jak zamierza Pan/Pani poradzić sobie z problemem nielegalnego parkowania?

Należy doinwestować Straż Miejską, rozbudować strefę płatnego parkowania, a prawo do parkowania przyznać tylko mieszkańcom. Można zrobić w zamian za płacenie podatków w mieście.

INWESTYCJE:

13. Proszę wskazać pięć priorytetowych inwestycji tramwajowych, które zamierza Pan/Pani przeprowadzić w trakcie swojej kadencji.

Tramwaj na "Mordor" z możliwością przedłużenia w stronę Zawad i Okęcia, przedłużenie tramwaju z Zielonej Białołęki aż do ulicy Ostródzkiej, linia tramwajowa na Trakcie Królewskim.

14. Czy planuje Pan/Pani rozpocząć budowę nowych linii metra? Jeśli tak, to ilu i gdzie (proszę wskazać odcinki).

Należy dokończyć drugą linię metra i spokojnie przystąpić do planowania kolejnej.

15. Czy zamierza Pan/Pani wybudować nowe mosty przez Wisłę? Jeśli tak, to jakie i gdzie?

Po konsultacjach społecznych most Krasińskiego z priorytetem dla komunikacji publicznej, kładka rowerowo-piesza pomiędzy ul. Karową i Okrzei. W dłuższej perspektywie warto również wrócić do pomysłu budowy tzw. mostu na Zaporze.

16. Jakie są najpilniejsze inwestycje drogowe? Proszę podać pięć konkretnych, które zrealizuje Pan/Pani w pierwszym roku urzędowania.

Brak odpowiedzi

ARCHITEKTURA/PRZESTRZEŃ:

17. Tylko 37 procent powierzchni Warszawy pokryte jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Jak przyspieszyć proces ich uchwalania? Które plany powinny powstać (lub zostać zmienione) w pierwszej kolejności?

Po prostu nie trzymać ich w szufladzie, jak robiono to dotąd w ratuszu. W ciągu jednej kadencji jesteśmy w stanie pokryć planami 70 procent miasta. W pierwszej kolejności mikroplanami chcemy objąć wszystkie ogrody działkowe.

18. Zieleń, wieżowce czy niska zabudowa? Jak powinien wyglądać plac Defilad?

Dookoła Pałacu Kultury chcemy utworzyć Warszawski Park Centralny ze stojącym wśród drzew Muzeum Sztuki Nowoczesnej i w ten sposób oddać to miejsce wszystkim Warszawiakom.

19. W jaki sposób ograniczyć reklamowy chaos w mieście?

Przyjmiemy i będziemy egzekwować restrykcyjną uchwałę krajobrazową.

SPRAWY SPOŁECZNE:

20. Czy wprowadzi Pan/Pani możliwość wykupu mieszkań komunalnych? Proszę wyjaśnić krótko, na jakich zasadach.

Miasto powinno powiększać zasób komunalny i na pewno nie wyprzedawać zasobu za niską cenę. Uważam jednak, że prawo do wykupu powinni mieć mieszkańcy, którzy posiadali je przed 2008 rokiem.

21. Jak skrócić kolejki oczekujących po przydział mieszkania komunalnego?

Budować więcej takich mieszkań i odzyskać pustostany. Szacujemy, że jest ich w Warszawie nawet 9000.

22. Czy będzie Pan/Pani budował tanie mieszkania na wynajem?

Tak. Jednym z naszych najważniejszych pomysłów jest budowa w ciągu dekady 50 tysięcy mieszkań na wynajem.

23. Za nami pięć edycji budżetu partycypacyjnego. Czy należy go kontynuować na obecnych zasadach czy coś wymaga poprawy?

Z budżetu partycypacyjnego nie powinny być finansowane zadania samorządu, taki jak choćby zakup zbiorów do bibliotek czy przebudowa przejść dla pieszych. Potrzebne jest także uproszenie procedur. Ratuszu, ufaj mieszkańcom!

EKOLOGIA:

24. Proszę podać najważniejsze pomysły na walkę ze smogiem.

Wymiana wszystkich pieców na koszt miasta i przyłączenie domów do sieci centralnego ogrzewania, rozwój komunikacji publicznej, bezwzględna ochrona terenów zielonych i zazielenienie miasta, w którym przez dekadę wycięto 250 tysięcy drzew.

KULTURA:

25. Czy zamierza Pan/Pani wybudować Muzeum Sztuki Nowoczesnej i TR Warszawa oraz siedzibę Sinfonii Varsovii według istniejących projektów?

Chcemy budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej i siedziby Sinfonii Varsovii, sprawa budowy TR jest bardziej skomplikowana ze względu na roszczenia do działki i zły stan samej instytucji.

26. Czy będzie Pan/Pani organizować miejskiego Sylwestra? Jeśli tak, w którym miejscu?

Tak. Najlepszym miejscem są błonia Stadionu Narodowego.

SPORT:

27. Czy imprezy biegowe powinny być organizowane w centrum miasta czy lepiej przenieść ich organizację na obrzeża?

Stawiamy na rozwój sportu masowego a dla promocji tej idei warto kilka razy w roku udostępnić przestrzeń publiczną maratonom czy biegom.