Straż miejska: mamy 1205 zgłoszeń dziennie, liczba rośnie

Warszawa

tvnwarszawa.plStraż miejska

Straż miejska podsumowała działania w 2014 roku. Liczba zdarzeń wyniosła ponad 439 tysięcy, z czego 290 tysięcy to zgłoszenia od mieszkańców. Według danych największym problemem w stolicy są wciąż naruszenia przepisów ruchu drogowego. W porównaniu z latami ubiegłymi spadła za to liczba przypadków zakłócania porządku publicznego i spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

Jak wyliczają strażnicy, średnio w ciągu doby przyjmują 1 205 zgłoszeń. Najwięcej dotyczy nieprawidłowości w ruchu drogowym - stanowią aż 45 proc. wszystkich zawiadomień. W porównaniu do 2013 roku w tej kategorii nastąpił wzrost o 15,6 proc.

Ponad 439 tys. zgłoszeń

W sumie w 2014 roku straż miejska przyjęła ponad 439 tys. zgłoszeń, z czego ponad 290 tys. wpłynęło od mieszkańców. Jak podkreślają strażnicy, tendencja jest wzrostowa. W porównaniu do ubiegłego roku liczba zgłoszeń wzrosła o ok. 5 proc.

Najwięcej zgłoszeń wpłynęło z dzielnic: Śródmieście (17 proc.), Mokotów (14 proc.), Wola (10 proc.) i Praga Południe (10 proc.).

Najwięcej zgłoszeń wpłynęło ze Śródmieścia
SM

Największe natężenie zgłoszeń występowało w dni powszednie, pomiędzy godz. 8 a 13. Najmniejszą natomiast liczbę zgłoszeń odnotowano pomiędzy godz. 4 a 5, niezależnie od dnia tygodnia:

Najmniej zgłoszeń notuje się między 4.00 a 5.00 rano
SM

Problemy mieszkańców

Niemal co drugie zgłoszenie od mieszkańców dotyczyło niestosowania się do przepisów ruchu drogowego (ponad 130 tys.).

W dalszej kolejności wpływały te dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego - ponad 96 tys. zgłoszeń. O 8,5 proc. wzrosła liczba zgłoszeń dotyczących zwierząt; w 2014 r. wpłynęło w tej kategorii ponad 29 tys. zgłoszeń od mieszkańców.

Analiza zgłoszeń w 2014 roku
SM

Zakłócanie porządku

W 2014 r. odnotowano spadek liczby zdarzeń dotyczących zakłócania spokoju i porządku publicznego. W porównaniu do 2013 r. liczba zarejestrowanych zdarzeń zmniejszyła się o 16,5 proc.

Zdecydowanie mniej było też zdarzeń związanych z nieobyczajnym wybrykiem, bądź też wywołanych alarmem lub nadmiernym hałasem.

Struktura zdarzeń dotyczących zakłócania spokoju i porządku publicznego w roku 2014 r.
SM

W 2014 r. w ręce strażników trafiło 18860 osób nietrzeźwych - najwięcej w Śródmieściu i na Pradze Południe. Odnotowano także 38209 zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych. Największe nasilenie zjawiska odnotowano od marca do października 2014 r.

Nie tylko interewencje

Jak podkreślają strażnicy, ich praca to nie tylko reagowanie na sygnały zgłaszane przez mieszkańców, ale też m.in. działania prewencyjne, współpraca z policją i innymi służbami, patrole szkolne, zabezpieczanie imprez i zgromadzeń publicznych. W 2014 roku stałym zabezpieczeniem strażnicy objęli 845 imprez, do których skierowano 7 532 funkcjonariuszy.

Strażnicy zatrzymali w ubiegłym roku 840 osoby podejrzane o popełnienie czynów zabronionych. Najczęściej były to osoby podejrzane o wprowadzanie do obrotu towarów bez polskich znaków akcyzy oraz nietrzeźwi kierujący pojazdami, sprawcy dewastacji i uszkodzenia mienia oraz poszukiwani przez organy ścigania.

Ilość zgłoszeń od mieszkańców wzrosła o ok. 5 % od 2013 roku
SM