Stołeczna policja ma nowego szefa

Najnowsze

| MSWNowy komendant stołeczny

Minister spraw wewnętrznych powołał na stanowisko komendanta stołecznego policji nadinspektora Dariusza Działo, dotychczas pełniącego funkcję śląskiego komendanta wojewódzkiego policji.

Nadinspektor Dariusz Działo jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Nowy szef stołecznej policji został przyjęty do służby w 1988 r. Od 1992 r. był zatrudniony w pionie kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, gdzie pracował jako asystent wydziału operacyjno-rozpoznawczego, a później jako naczelnik zarządu Centralnego Biura Śledczego KWP w Lublinie.

Dariusz Działo w styczniu 2008 r. został zastępcą komendanta wojewódzkiego policji w Radomiu do spraw kryminalnych, a następnie w czerwcu 2008 r. został mianowany na stanowisko komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie. W listopadzie 2011 r. z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego otrzymał nominację na stopień generalski. Od 2012 r. był śląskim komendantem wojewódzkim policji.

Schoosler awansował

Wczoraj (18 kwietnia br.) Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych powołał dotychczasowego szefa stołecznej policji nadinspektora Mirosława Schosslera na stanowisko zastępcy komendanta głównego policji do spraw kryminalnych.

Źródło zdjęcia głównego:  | MSW