Stare Miasto z lat 30. Takie samo, a jednak inne

Warszawa

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Ferdynand Belin Lammot w eskorcie 1 | nac
Mieszkańcy Warszawy zgromadzeni na ulicach Starego Miasta czekają w kolejce do katedry św. Jana, aby pożegnać zmarłego Marszałka Józefa Piłsudskiego, 1935. | nac
Ul. Piwna, po lewej stronie kościół p. w. św. Marcina, okres międzywojenny. | nac
Uroczystość odsłonięcia murów obronnych przez marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego 1938 | nac
Kościół św. Jacka. Wizyta węgierskiego biskupa sufragana z Szombathely Jánosa Mikesa1931 | nac
Rynek Starego Miasta. Widok strony ulicy Nowomiejskiej, okres międzywojenny | nac
Katedra św. Jana Chrzciciela, okres międzywojenny | nac
Katastrofa budowlana w kamienicy przy ul. Freta 16. Robotnicy ładują gruz na podstawione ciężarówki 1935 | nac
Stare Miasto, okres międzywojenny | nac
Plac Zamkowy, okres międzywojenny | nac
Rynek Starego Miasta. Zachodnia część strony Dekerta, w głębi na lewo ulica Nowomiejska, okres międzywojenny. | nac
Stare Miasto, okres międzywojenny | nac
Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Ferdynand Belin Lammot w eskorcie 1 | nac
Mieszkańcy Warszawy zgromadzeni na ulicach Starego Miasta czekają w kolejce do katedry św. Jana, aby pożegnać zmarłego Marszałka Józefa Piłsudskiego, 1935. | nac
Ul. Piwna, po lewej stronie kościół p. w. św. Marcina, okres międzywojenny. | nac
Uroczystość odsłonięcia murów obronnych przez marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego 1938 | nac
Kościół św. Jacka. Wizyta węgierskiego biskupa sufragana z Szombathely Jánosa Mikesa1931 | nac
Rynek Starego Miasta. Widok strony ulicy Nowomiejskiej, okres międzywojenny | nac

Kościoły, Zamek Królewski i uliczki Starego Miasta z okresu międzywojennego - Narodowe Archiwum Cyfrowe udostępniło kolejną porcję zdjęć starej Warszawy.

Na fotografiach z zasobu NAC można podziwiać katedrę św. Jana Chrzciciela. W porównaniu ze stanem obecnym, rzuca się w oczy niesamowita fasada. Zniszczony w 1944 roku kościół, odbudowano w stylu gotyku nadwiślańskiego, odtwarzając stan z innego okresu niż przedwojenny.

Na zdjęciach można też obejrzeć oryginalny wystrój wnętrza.

Ciekawa architektura...

Na innych fotografiach widać Zamek Królewski, którego wygląd jest zbliżony do współczesnego, ale inne jest otoczenie. Dziś próżno szukać świerków, które kiedyś otaczały zamek.

Niektóre fotografie ukazują ważne wydarzenia, które miały miejsce w Warszawie, w latach 30. Na jednej z nich roku uwiecznieni zostali mieszkańcy stolicy, którzy w czekają w kolejce do katedry, aby pożegnać zmarłego marszałka Józefa Piłsudskiego.

... i ważne wydarzenia

Inna ukazuje wizytę ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Ferdynanda Belina Lammota w eskorcie szwoleżerów. Zdjęcie zostało zrobione kiedy prezydent odjeżdżał sprzed Zamku Królewskiego, po złożeniu listów uwierzytelniających.

Na innym widać robotników ładujących gruz na ciężarówki po katastrofie budowlanej w kamienicy przy ul. Freta 16.

bf/b

Rynek Starego Miasta, okres międzywojenny | nac
Winiarnia Fukiera, okres międzywojenny | nac
Warszawa. Stare Miasto. Fragment kamienicy Szlichtowskiej przy Rynku 34 w trakcie przebudowy, 1939. | nac
Katedra św. Jana - uroczystości pogrzebowe Michaliny Mościckiej, 1932 | nac
Ulica Świętojańska 34. Portal domu Pod Okrętem, 1929 | nac
Plac Zamkowy, 1938 | nac
Katedra św. Jana Chrzciciela, okres międzywojenny | nac
Ulica Kamienne Schodki, okres międzywojenny | nac
Katedra św. Jana Chrzciciela, okres międzywojenny | nac
Zamek Królewski, 1932 | nac
Mury obronne w trakcie odsłaniania. Na pierwszym planie arkady mostu łączącego Bramę Nowomiejską z Barbakanem, 1937. | nac
Rynek Starego Miasta, okres międzywojenny | nac
Winiarnia Fukiera, okres międzywojenny | nac
Warszawa. Stare Miasto. Fragment kamienicy Szlichtowskiej przy Rynku 34 w trakcie przebudowy, 1939. | nac
Katedra św. Jana - uroczystości pogrzebowe Michaliny Mościckiej, 1932 | nac
Ulica Świętojańska 34. Portal domu Pod Okrętem, 1929 | nac
Plac Zamkowy, 1938 | nac