Stalowa 29: kamienica międzypokoleniowa

Warszawa

UMStalowa 29: Kamienica międzypokoleniowa

Mają być mieszkania dla seniorów, dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej oraz dla młodych poszukujących miejsca na "start". Do tego wspólna przestrzeń do wypoczynku i pracy. Na Pradze Północ powstaje kamienica międzypokoleniowa. Budynek wyremontuje miasto.

Stalowa 29 to pierwszy w stolicy projekt mieszkaniowy skierowany zarówno do osób młodszych, jak i do starszych mieszkanek i mieszkańców Warszawy. "Chcemy, żeby zarówno kamienica, jak i jej najbliższe otoczenie były otwartą i przyjazną przestrzenią spotkań sąsiedzkich" – informuje pilotująca go fundacja Blisko.

Do określenia funkcji części użytkowych budynku oraz podwórka kamienicy zorganizowano warsztaty i spotkanie informacyjne. W tych pierwszych wzięło udział 19 osób. Każdy mógł się zgłosić, pierwszeństwo mieli sąsiedzi Stalowej 29.

Wspólnie mieszkać, odpoczywać i pracować

Na zagospodarowanie wspólnej przestrzeni pomysłów było wiele, m.in. gabinet lekarski, pomieszczenie dla osoby sprzątającej i ogólnodostępny dom sąsiedzki wraz z lokalem gastronomicznym (klub sąsiedzki, klubokawiarnia), warsztat krawiecki, spółdzielnia socjalna.

W dyskusji padła propozycja włączania mieszkań dla migrantek i migrantów, ale wedle tego samego schematu wiekowego i wielkości gospodarstwa domowego.

Uczestnicy warsztatów widzieli funkcję podwórka jako zielonej przestrzeni wypoczynkowej z małą architekturą. Dodatkowo powstałby ogród społecznościowy, na którym każdy mógłby uprawiać swoje warzywa lub owoce.

Natomiast budynek gospodarczy pomieściłby: warsztat z sąsiedzką wypożyczalnią narzędzi, pralnię z suszarnią oraz wózkownię z rowerownią. Przed kamienicą zamiast klasycznego parkingu – parklet, czyli zielona przestrzeń z małą architekturą oraz miejsce dla rowerów cargo i trójkołowych, którymi mogłyby się poruszać osoby starsze.

Kto zamieszka na Stalowej 29?

Projekt od początku zakłada miks społeczny: seniorów, dzieci z placówki opiekuńczo wychowawczej. "Grupą pośrednią mogliby być studenci, którzy by dostawali mieszkania na warunkach preferencyjnych albo osoby z kooperatywy. Celem jest znalezienie łącznika, tak aby potencjał animacyjny ten nowej grupy sprawił, że kamienica będzie społecznością, dużą rodziną. Wyzwaniem jest to, żeby kamienica nie była przeznaczona wyłącznie dla osób wymagających wspomagania" - podaje fundacja Blisko.

Jak informuje ratusz, na ostatnich dwóch kondygnacjach będzie się znajdować placówka opiekuńczo-wychowawcza dla młodzieży. - Na pozostałych piętrach planowane są po 4 mieszkania (w sumie 12 mieszkań). Poza seniorami i seniorkami, będą mieszkały osoby z innych grup wiekowych. Pytaniem otwartym pozostaje, to jakie będą ostateczne proporcje pomiędzy grupami. Na parterze powstanie przestrzeń użytkowa dla lokalnej społeczności

W ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji do 2022 roku stołeczny ratusz wyda 1,4 mld zł na inwestycje w nowe budynki oraz dalsza poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych historycznych kamienic. Działania skupiają się w trzech dzielnicach (Praga-Północ, Praga-Południe, Targówek) na 6 obszarach: Nowa i Stara Praga, Szmulowizna, Kamionek, Targówek Mieszkaniowy i Fabryczny.

Zobacz film o Pradze dla średnio początkujących:

Praga dla średnio początkujących
Urząd Miasta

skw/mś