Przygotuj się na:

WOLA: ZMIANY TRAS AUTOBUSÓW

Wraz z planowanym na kwiecień 2020 roku otwarciem nowych stacji metra na Woli zmienić się muszą trasy wielu linii autobusowych. Zarząd Transportu Miejskiego pokazał plany, które będą podstawą konsultacji społecznych. Początek 10 grudnia.

Sprawdzili place zabaw w stolicy. Mieli ponad 200 zastrzeżeń

Warszawa

straż miejskaStraż Miejska skontrolowała place zabaw

Place zabaw pod lupą strażników miejskich. Funkcjonariusze sprawdzili 942 miejsca, wykazali 202 nieprawidłowości. Najczęściej dotyczyły uszkodzonych zabawek, piaskownic i ławek.

Podczas kontroli strażnicy zwracali uwagę na takie aspekty jak: stan zabawek, ogrodzeń, nawierzchni, piaskownic, ale też czystość placu, tablice informacyjne i ich czytelność.

Stwierdzili 202 nieprawidłowości. Najwięcej, bo 28 procent dotyczyło uszkodzonych zabawek albo poszczególnych ich elementów. Na drugim miejscu (15 proc.) znalazły się zniszczone ławki, a na trzecim (12 proc.) brudne lub uszkodzone piaskownice.

Często funkcjonariusze odnotowywali też uszkodzone ogrodzenia (11 proc.), nawierzchnie (8 proc.) i nieczytelnie tablice informacyjne (8 proc,).

Zła pogoda, akty wandalizmu

Nieprawidłowości, jak podkreśla Marcin Pawlak ze straży miejskiej, są powodowane m.in. złymi warunkami atmosferycznymi, niewłaściwym użytkowaniem czy aktami wandalizmu. - Zalecaliśmy administratorom aby w jak najszybszym terminie usuwali nieprawidłowości, a wykonanie zaleceń sprawdzaliśmy w trakcie późniejszych rekontroli - poinformował Pawlak.

Funkcjonariusze przekonują, że większość administratorów placów zabaw od razu usuwała nawet drobne uszkodzenia. "Przykładowo na jednym z bielańskim placów administrator uzupełnił m.in. ubytki w jednej z zabawek, na innym wymienione zostały fragmenty uszkodzonego ogrodzenia i zniszczonych ławek" - precyzują w komunikacie prasowym.

Część administratorów placów miała też zadeklarować, że miejsca te niebawem zostaną całkowicie zmodernizowane. W takich przypadkach strażnicy zalecali zabezpieczenie placów (albo uszkodzonych fragmentów) do czasu remontu.

Ponad 60 nowych placów

- Część placów zabaw, które jeszcze rok temu kontrolowaliśmy, została zlikwidowana. Pozytywne jest to, że powstają nowe, które są bezpieczne, atrakcyjne i stają się osiedlowymi miejscami rekreacji - ocenia Marek Kubicki, jeden z naczelników straży miejskiej.

W trakcie tegorocznych działań funkcjonariusze sprawdzili 67 nowych miejsc. To dwa razy więcej niż rok temu. Zlikwidowanych zostało z kolei 37 obiektów.

Kontrolami objęto zarówno miejskie place zabaw i obiekty w parkach i place będące w zarządzie administracji i spółdzielni osiedli mieszkaniowych.

Efekty kontroli placów zabaw | Straż Miejska (mat.prasowe)
Efekty kontroli placów zabaw | Straż Miejska (mat.prasowe)
Efekty kontroli placów zabaw | Straż Miejska (mat.prasowe)
Efekty kontroli placów zabaw | Straż Miejska (mat.prasowe)
Efekty kontroli placów zabaw | Straż Miejska (mat.prasowe)

kw/gp