Spór o wschodnią obwodnicę. Wojewoda krytykuje wybór drogowców

Warszawa

targeo.plFragment WOW

Wojewoda Mazowiecki ostro skrytykował wybrany przez drogowców wariant Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Jego zdaniem promowany przez GDDKiA przebieg nowej trasy przez Wesołą "zaciąży na życiu setek tysięcy mieszkańców Warszawy". Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wciąż jednak przekonuje, że wybrany wariant jest "obiektywnie optymalny".

W maju Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zdecydowała, jaki przebieg będzie miała Wschodnia Obwodnica Warszawy.

Najwięcej kontrowersji wzbudził jej przebieg przez Wesołą. Drogowcy nie zdecydowali się na wybranie wariantu z tunelem przez dzielnicę oraz węzłem na wysokości skrzyżowania trasy z ul. 1. Praskiego Pułku.

W opcji wybranej przez GDDKiA obwodnica w Wesołej ma przebieg bardziej na północ przez lasy i bliżej granicy z Sulejówkiem, a mieszkańcy będą mogli się do niej włączyć poprzez węzły przy Cyrulików i w miejscowości Zakręt.

Dla tego wariantu złożyli w lipcu wniosek o decyzję środowiskową. Taki przebieg skrytykowały władze dzielnicy. Teraz do grona przeciwników takiego wyboru dołączył wojewoda mazowiecki, Jacek Kozłowski.

"Mnóstwo błędów"

Cytowany przez "Gazetę Stołeczną" wojewoda wylicza wady takiego przebiegu. Jego zdaniem przestrzeń w centrum Wesołej zostanie zdegradowana, a znajdują się w niej ważne dla mieszkańców budynki użyteczności publicznej.

Kozłowski twierdzi, że planowana budowa nasypu pod obwodnicę odetnie mieszkańcom drogę do popularnych przystanków autobusowych i stacji PKP. Nie podoba mu się też rezygnacja z budowy węzła przy ul. 1. Pułku Praskiego. Przekonuje też, że według prognoz jego wykorzystanie nie będzie mniejsze niż sąsiedniego w Rembertowie.

Wojewoda uważa również, że drogowcy w swoich analizach pominęli wagę kwestii przestrzennych i społecznych. Kozłowski chce, by GDDKiA wycofała wniosek o decyzję środowiskową, poprawiła dokumentację i złożyła nowy, który różniłby się od obecnej koncepcji.

W tym rejonie miał powstać węzeł Wesoła (nagranie archiwalne)
Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl

"Obiektywnie optymalny"

Zapytaliśmy drogowców, jak odnoszą się do argumentów wojewody. - Preferowany przez nas wariant został wybrany na podstawie analizy techniczno–ekonomiczno–środowiskowej, w której brane pod uwagę były zarówno kwestie techniczne, środowiskowe, jak i koszty oraz utrzymanie przyszłej trasy. Wariant został wybrany w oparciu o obiektywne czynniki – przekonuje Agnieszka Stefańska, rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA.

I dodaje, że nie ma mowy o ponownym składaniu wniosku o decyzję środowiskową. – Jest poprawny merytorycznie. Nie ma potrzeby jego wycofywania. Jest podstawą do podjęcia dalszych kroków w kierunku budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy – twierdzi Stefańska.

GDDKiA nie zgadza się z zarzutem wojewody o nie uwzględnieniu przy wyborze wagi czynników społecznych i przestrzennych. - W analizie pod uwagę brane były wszystkie czynniki społeczne, środowiskowe i techniczne. Wszystkie warianty analizowane były przy przyjęciu po 50 proc. wagi dla czynnika społecznego i po 25 proc. dla pozostałych. We wszystkich wypadkach najkorzystniejszym okazał się wariant przedstawiony we wniosku o wdanie decyzji środowiskowej - tłumaczy rzeczniczka.

Drogowcy przekonują, że jeszcze będą rozmawiać z mieszkańcami o wybranym wariancie. - Obecnie postępowanie pozostaje w gestii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, w ramach trwającej procedury przewidziany jest udział społeczeństwa. RDOŚ może zażądać od inwestora dodatkowych analiz, a na ich podstawie może zostać skorygowany przebieg - tłumaczy rzeczniczka GDDKiA.

Warszawski ring

WOW to droga ekspresowa (S17), która od wschodu zamknie ring warszawskiej obwodnicy. Łączyć się będzie z Południową Obwodnicą Warszawy (węzeł Lubelska) oraz z Trasą S8 (węzeł Drewnica). To w sumie ponad 20 km nowej trasy. Inwestycję podzielono na trzy odcinki: węzeł Drewnica - węzeł Zakręt (15 km), węzeł Zakręt - węzeł Lubelska (2,5 km) oraz sam węzeł Lubelska (2 km). Zgodnie z obecnymi planami trasa ma zostać zbudowana do 2020 rokuW sumie warszawski ring będzie miał ok. 82 km długości. Do użytku zostało już oddanych ok. 38 km. - Kolejne 6,8 km jest na etapie realizacji (trasa AK z mostem Grota-Roweckiego oraz fragment obwodnicy Marek, który także jest częścią warszawskiego ringu) natomiast 18,5 km na etapie przetargu (Południowa Obwodnica Warszawy) - wyjaśnia rzeczniczka.

jb/ran