Spada poparcie dla Hanny Gronkiewicz-Waltz?

Warszawa

archiwum TVNMniejsze poparcie dla prezydent?

Połowa ankietowanych warszawiaków nie jest zadowolona z działalności Hanny Gronkiewicz-Waltz - tak wynika z badań przeprowadzonych dla Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej.

"Połowa respondentów nie jest zadowolona z działalności obecnego prezydenta Warszawy" – czytamy we wnioskach badania. Z kolei 40 proc. pozytywnie ocenia pracę Hanny Gronkiewicz-Waltz. Najwięcej niezadowolonych jest na Ochocie, Woli i w Śródmieściu (58 proc.), a zadowolonych w Wilanowie i na Ursynowie (45 proc.).

Przeprowadzić referendum?

61 proc. osób z wykształceniem zawodowym lub niższym ocenia negatywnie pracę urzędującej prezydent z Platformy Obywatelskiej. Wśród badanych z wykształceniem wyższym tyle samo osób popiera, co nie popiera działalności Gronkiewicz-Waltz (po 46 proc.).

W badaniu pojawiło się także pytanie: "Gdyby w najbliższą niedzielę zorganizowano referendum w sprawie odwołania obecnego prezydenta Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz czy wziąłby/aby Pan/i w nim udział?"

Blisko 2/3 badanych odpowiedziało, że tak. Za odwołaniem Hanny Gronkiewicz-Waltz głosowałoby 57 proc. ankietowanych. Przeciw 35 proc.

511 zameldowanych w Warszawie osób

Badanie opinii publicznej zamówione przez Informator (lokalną gazetą) dla Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej, zlecone zostały Agencji Badania Rynku SESTA. Badanie zostało zrealizowane wśród mieszkańców Warszawy, którzy są zameldowani w stolicy co najmniej dwa lata. Warunkiem udziału w badaniu było również kryterium wiekowe – osoby w wieku 18 lat i więcej. Badania przeprowadzono na 511 osobach. Ankieterzy przeprowadzali je za pomocą kwestionariusza podczas rozmowy z respondentem w pierwszych dwóch tygodniach lutego.

Warszawską Wspólnotę Samorządową tworzą działacze związani z lokalnymi komitetami. Jak podają na swojej stronie internetowej, ich przedstawiciele współrządzą czterema dzielnicami – Rembertowem, Ursusem, Ursynowem i Włochami. Wśród bardziej znanych osób znajdziemy tam politycznych przeciwników Hanny Gronkiewicz-Waltz, m.in. Piotra Guziała (burmistrz Ursynowa) czy Macieja Maciejowskiego (radny miasta, były członek Prawa i Sprawiedliwości).ran//par