Przygotuj się na:

WOLA: ZMIANY TRAS AUTOBUSÓW

Wraz z planowanym na kwiecień 2020 roku otwarciem nowych stacji metra na Woli zmienić się muszą trasy wielu linii autobusowych. Zarząd Transportu Miejskiego pokazał plany, które będą podstawą konsultacji społecznych. Początek 10 grudnia.

Skarga na syreny i hałas z przetaczania pociągów. "Nie sposób spać"

Warszawa

STP KabatyDawid Krysztofiński /tvnwarszawa.pl
wideo 2/4

"Nie sposób spać przy uchylonych oknach" - pisze w interpelacji ursynowski radny, który w imieniu mieszkańców Kabat skarży się na uciążliwy hałas ze stacji techniczno-postojowej metra. Apeluje do władz dzielnicy o wyjaśnienia i interwencję.

Stacja techniczno-postojowa na Kabatach (STP) znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli. Ich mieszkańcy nie mają lekko. Sygnały dźwiękowe, syreny i hałasy pochodzące z przetaczania pociągów doskwierają im w dzień i w nocy. "Są słyszalne z kilku kilometrów" - zwraca uwagę w interpelacji radny Piotr Wajszczuk z Inicjatywy Mieszkańców Ursynowa. "Z tego powodu, zwłaszcza w okresie letnim, nie sposób spać przy otwartych czy uchylonych oknach" - dodaje.

Dzwony zamiast syren

Radny prosi burmistrza dzielnicy o wyjaśnienia. Zastanawia się, po co tak głośne sygnały dźwiękowe, skoro teren STP i tak jest ogrodzony i pozbawiony dostępu dla osób postronnych. "Czy istnieje możliwość zastąpienia ich inną cichszą formą sygnalizacji, w ostateczności zastąpienie głośnych syren np. dzwonem?" - pyta. Burmistrz Robert Kempa w odpowiedzi przypomina radnemu, że nie pierwszy raz mieszkańcy wracają uwagę na problem hałasów płynących ze stacji. Dzielnica zwracała się w tej sprawie do Metra Warszawskiego już pod koniec ubiegłego roku. "Z otrzymanych w dniu 30 listopada 2016 roku wyjaśnień wynika, że specyfika działania przedsiębiorstwa powoduje konieczność pracy w ruchu ciągłym, tj. siedem dni w tygodniu i 24 godziny na dobę" - stwierdza.

Wszystko zgodnie z przepisami

Podkreśla, że efekty akustyczne są nierozłączną częścią wszystkich prac prowadzonych na terenie STP, w celu zapewnienia codziennej obsługi pasażerów. "Używanie sygnalizacji dźwiękowej zapewnia bezpieczeństwo pracowników oraz sprawną organizację ruchu pociągów i pracy manewrowej" - wymienia dalej Kempa. Zapewnia jednak, że wszystkie czynności związana z utrzymaniem taboru i generujące hałas są na bieżąco monitorowane przez pracowników stacji. Jej teren jest obszarem kolejowym i musi stosować się do przepisów zapisanych w ustawie o transporcie kolejowym. "Spółka Metro Warszawskie zobowiązana jest do ich wypełniana" - pisze burmistrz. "Na terenie STP Kabaty odbywają się przejazdy pociągów pomiędzy tunelem, a elektrowozownią. Podyktowane koniecznością wyprowadzenia pociągów z tunelu oraz ponownego ich wprowadzenia po przerwie nocnej. Prowadzone są również przejazdy techniczne wynikające z operacji technologicznych" - wymienia Kempa i zapewnia, że wszystkie działania są zgodne z prawem. Na koniec podkreśla też, że Metro Warszawskie stara się minimalizować uciążliwości dla mieszkańców okolic STP na Kabatach. Stacja Techniczno-Postojowa Kabaty to serce warszawskiego metra. Tu pociągi są serwisowane, myte, naprawiane. Kamera tvnwarszawa.pl weszła w miejsca, w które pasażerowie nie mają wstępu.

Eko myjnia w metrze
Dawid Krysztofiński /tvnwarszawa.pl

kw/mś