Senat UW o konstytucji: obowiązuje bez względu na wynik wyborów

Warszawa

TVN 24 / UWUchwała Senatu UW

Senat Uniwersytetu Warszawskiego zabrał głos w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. W środę podjął uchwałę w sprawie "poszanowania ładu konstytucyjnego i respektowania wartości demokratycznych", zaapelował o rozwiązanie kryzysu konstytucyjnego.

Senat największej polskiej uczelni tworzą rektor, prorektorzy, dziekani wszystkich wydziałów, przedstawiciele wykładowców i innych pracowników uczelni, a także studentów. W przyjętym w środę dokumencie czytamy:

W poczuciu troski o wspólne dobro naszego kraju Senat Uniwersytetu Warszawskiego uznaje za konieczne przypomnieć, że fundamentem demokratycznego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej jest trójpodział i równowaga władz oraz zasada rządów prawa jako sposób wykonywania władzy publicznej. Konstytucja, uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe i przyjęta w ogólnopolskim referendum, jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej i obowiązuje wszystkie władze w państwie bez względu na wynik wyborów.

Dlatego w imieniu społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu, której – niezależnie od różnic w poglądach politycznych – leży na sercu dobro kraju i bliskie są wartości demokratyczne, zwracamy się do podmiotów zaangażowanych w konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego o poszanowanie ładu konstytucyjnego i wykonywanie swych zadań zgodnie z Konstytucją i w ramach jej przepisów, przy respektowaniu podstawowych kanonów demokratycznego państwa prawa.

Apelujemy do uczestników konfliktu o zaniechanie działań prowadzących do obniżania prestiżu Trybunału i osłabiania jego roli jako strażnika praw i swobód obywatelskich oraz o podjęcie kroków na rzecz rozwiązania kryzysu konstytucyjnego drogą szukania zgody i porozumienia, metodami właściwymi dla państwa prawa.

W środę w Dzienniku Ustaw opublikowano wyrok TK z 3 grudnia:

W środę w Dzienniku Ustaw opublikowano wyrok TK
TVN24

b/sk