Sejm przyjął nowelizację. Janosikowe będzie mniejsze

Warszawa

archiwum TVNMazowsze zapłaci mniej "janosikowego"

Janosikowe będzie obliczane w sposób łagodniejszy dla Mazowsza. Sejm przyjął nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W przyszłym roku Mazowsze odda o 213 mln złotych mniej.

W przyszłym roku Mazowsze zapłaci nie 502 mln zł, a prawie o połowę mniej – 271 mln zł. - To dobre zmiany dla wszystkich samorządów, nikt bowiem nie traci – powiedział po głosowaniu Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Pozostała kwota ma zostać pokryta z budżetu państwa.

Struzik, zabiegał o zmniejszenie janosikowego, twierdząc że przez ostatnie lata Mazowsze było nadmiernie obciążone, oddając innym regionom w sumie już 6,5 mld zł.

W celu naprawy wadliwych przepisów, w Sejmie złożono dwa projekty zmian - rządowy i poselski. Zdaniem samorządowców, rządowa propozycja nie wykonywała wyroku TK i była niezgodna z konstytucją.

W środę w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektów nowelizacji. Jak poinformowała sprawozdawczyni połączonych komisji samorządu terytorialnego i finansów Ligia Krajewska (PO), podczas prac ich członkowie uznali, że projektem bazowym powinien być rządowy. Dodała, że wprowadzono do niego jednak poprawki.

Nowe przepisy mają obowiązywać wyłącznie w 2015 r., a nie tak jak chciał pierwotnie rząd w latach 2015-2016. Druga poprawka mówi o zmianie wskaźnika wpłaty i odnosi się do górnej granicy dotacji z budżetu państwa, która miałaby sięgnąć 268 mln zł (wstępnie 150 mln zł). Środki te mają pochodzić z jednej z rezerw zapisanych w budżecie państwa - na usuwanie skutków powodzi. Ponadto zgodnie ze zmianami samorządy nie będą musiały przeznaczać dotacji celowej z budżetu wyłącznie na utrzymanie dróg, jak dotychczas, ale również na inwestycje.

Za uchwaleniem zmian głosowało 289 posłów, 137 było przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Wojna o janosikowe

Janosikowe to system subwencji, który polega na przekazywaniu przez bogatsze samorządy części dochodów na rzecz biedniejszych. Największym płatnikiem jest województwo mazowieckie. Aby wywiązać się z ciążących na nim obowiązków, samorząd zdecydował się wiosną br. zaciągnąć pożyczkę z budżetu.

W kwietniu MF zajęło konta Mazowsza z niezapłaconą ratą janosikowego w wysokości 60 mln zł. W marcu br. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy są niezgodne z konstytucją, gdyż nie gwarantują województwu zachowania istotnej części dochodów na realizację własnych zadań. Zgodnie z wyrokiem przestaną one jednak obowiązywać dopiero po 18 miesiącach od ogłoszenia orzeczenia.

Pod koniec września Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił cztery decyzje ministra finansów, które zobowiązywały województwo mazowieckie do zapłaty czterech ostatnich miesięcznych rat janosikowego za 2013 r. W sumie chodzi o ponad 200 mln zł. Ministerstwo zapowiedziało złożenie skargi kasacyjnej w tej sprawie.

Ministerstwo Finansów ma także przyspieszyć prace nad kompleksową reformą janosikowego. Nowe rozwiązania mają dotyczyć nie tylko województw, ale powiatów i gmin. Premier zobowiązała MF do przygotowania przepisów do kwietnia przyszłego roku.

PAP/jb/r