Przygotuj się na:

ZWĘŻONY MOST ŚWIĘTOKRZYSKI

Do końca października kierowców czekają utrudnienia na moście Świętokrzyskim. Drogowcy rozpoczęli wymianę wyeksploatowanej dylatacji na wschodniej części przeprawy. Prace będą podzielone na etapy, a każdy z nich będzie wiązał się ze zwężeniem jezdni.

Najnowsze

Segregujemy za mało śmieci. Mazowieccy radni chcą szybkiej zmiany

Najnowsze

Sortownia śmieci (zdjęcie ilustracyjne)

Ilość segregowanych śmieci ma się szybko zwiększać - zakładają mazowieccy radni, którzy przyjęli długo wyczekiwany "Plan gospodarki odpadami województwa mazowieckiego 2024". Uchwalenie dokumentu daje szansę zdobycia funduszy europejskich na gospodarkę odpadami.

Mazowsze od dwóch lat nie miało prawidłowo uchwalonego planu gospodarki odpadami. To dokument, który wskazuje, jakie działania ma podejmować samorząd, by osiągać cele założone w polityce ochrony środowiska. Część z tych celów narzuca prawo Unii Europejskiej. Brak tego dokumentu, który miał wynikać z obiekcji wojewody, był jednym z głównych zarzutów wobec rządu podnoszonych przez wiceprezydenta stolicy Michała Olszewskiego na grudniowej konferencji.

We wtorek mazowieccy radni uchwalili plan jednogłośnie. W dyskusji wielokrotnie odnosili się do historii prac nad dokumentem. W 2016 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął plan gospodarowania odpadami (PGO), który został zakwestionowany przez wojewodę, a potem uchylony przez sąd administracyjny w obu instancjach.

- Straciliśmy mnóstwo czasu na to, żeby ten plan został uchwalony. Tak naprawdę dopiero w połowie roku ubiegłego doszło do ponownych prac, widząc że ta argumentacja przed sądem się nie obroniła. Jako klub PiS poprzemy uchwałę w sprawie tego planu. Jest on niewątpliwie potrzebny, ale spóźniony. Spóźniony przez irracjonalny upór - oceniał radny Michał Prószyński z Prawa i Sprawiedliwości.

Potrzebna zgoda ministra

Zgodnie z ustawą o odpadach PGO musi być uzgodniony z ministrem środowiska. Najnowsza wersja PGO została pozytywnie zaopiniowana przez ministerstwo w połowie grudnia.

- Cieszę się, że udało się taki plan, projekt, przygotować, który jest zgodny ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska i zatwierdzony przez Ministerstwo Środowiska, bo wiemy jak to było w zeszłym roku – komentował radny Wojciech Zabłocki (PiS).

Ewa Orzełowska (PSL), członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego, podkreślała, że prace nad nowym PGO rozpoczęły się już w styczniu 2018 roku.

- Prace rozpoczęły się 25 stycznia 2018 roku. W międzyczasie oczywiście nie zgadzaliśmy się z rozstrzygnięciem sądu, ale równolegle rozpoczęliśmy również prace – podkreślała. - Pamiętajmy również o tym, że przez ostatnie pół roku trwała dyskusja z panem ministrem na temat przeszacowania naszych mocy przerobowych, jeśli chodzi o wojewódzki plan. My cały czas twierdziliśmy, że te moce nie są przeszacowane, z czym 12 grudnia zgodził się pan minister - mówiła. I zaapelowała do wszystkich radnych, by plan poparli.

- Przyjęcie PGO 2024 umożliwi samorządom województwa mazowieckiego, na równi z innymi samorządami w Polsce, korzystanie ze środków europejskich w obszarze gospodarki odpadami, w tym ze środków najważniejszego programu, jakim jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – przekonywał Bartosz Wiśniakowski z Koalicji Obywatelskiej.

Więcej śmieci, lepsza segregacja

Na terenie województwa mazowieckiego powstaje ponad 14 mln ton odpadów (dane z 2016 r.), w tym około 1,7 mln ton odpadów pochodzenia komunalnego. Największy udział w strumieniu odpadów komunalnych - ponad 70 procent - stanowią niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Przyjęty we wtorek PGO przewiduje, że w kolejnych latach nastąpi na Mazowszu niewielki wzrost masy wytwarzanych odpadów komunalnych, co związane jest m. in. z przewidywanym wzrostem liczby ludzi mieszkających w województwie. PGO zakłada jednak spadek masy odbieranych zmieszanych odpadów komunalnych na rzecz wzrostu selektywnego zbierania poszczególnych frakcji odpadów. W 2024 roku zmieszane odpady komunalne mają stanowić około 50 proc. masy z 2016 roku.

"Dynamiczny wzrost masy selektywnie zbieranych odpadów związany będzie m.in. z powstawaniem i unowocześnianiem istniejących punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także wzrostem świadomości ekologicznej przedsiębiorców i konsumentów" – czytamy w dokumencie.

Zmieszane odpady komunalne mogą być przekazywane wyłącznie do instalacji RIPOK. Dlatego jedną z kluczowych kwestii jest wyznaczenie w PGO regionów gospodarki odpadami komunalnymi w województwie. Mazowiecki PGO wyznacza pięć regionów gospodarki odpadami komunalnymi, trzy – wyznaczone w ramach województwa mazowieckiego oraz dwa regiony utworzone z województwem łódzkim i podlaskim.

PGO przewiduje zwiększenie puli dostępnych instalacji dla przetwarzania odpadów. Wprowadza ponadto ciągłość odbioru odpadów z gmin w przypadku wystąpienia awarii którejkolwiek z instalacji lub wyczerpania rocznych limitów przyjmowania odpadów. Przewidziano też utworzenie nowych instalacji do zagospodarowania odpadów zielonych i bioodpadów. Zapewniono też możliwość przetwarzania wysokoenergetycznej frakcji odpadów.

Jedyny region bez planu

Obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami wynika z ustawy o odpadach. Mazowsze było jedynym regionem, który nie miał planu gospodarki odpadami i przez to jako jedyny w kraju nie mógł korzystać z funduszy europejskich na gospodarkę odpadami.

Integralną częścią przyjętego we wtorek PGO są: plan inwestycyjny, program zapobiegania powstawaniu odpadów, program usuwania wyrobów zawierających azbest oraz prognoza oddziaływania na środowisko PGO WM 2024.

W Warszawie od stycznia wdrażany jest system segregacji śmieci na pięć frakcji:

PAP/mś/b

Wiceprezydent o rozporządzeniuTVN24
wideo 2/3