Przygotuj się na:

WEEKENDOWE UTRUDNIENIA

Nachodzący weekend będzie pracowity dla drogowców i wodociągowców. Ci pierwsi dokończą naprawę nawierzchni buspasa w alei Stanów Zjednoczonych, drudzy będą działać na Płockiej. Zmiany w organizacji ruchu spowoduje też białołęcki Bieg Wolności i Warszawskie Spotkanie Wigilijne na Pradze Północ.

Sąd 43 razy uchylał zmiany nazw ulic. Tym razem postanowił inaczej

Warszawa

WSA / GoogleWyrok WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił w środę skargę miasta na zarządzenie zastępcze wojewody mazowieckiego dotyczące zmiany nazwy jednej z ulic w Rembertowie. Zmiana miała związek z ustawą dekomunizacyjną.

Chodzi o zarządzenie zastępcze wojewody o zmianie nazwy ulicy z Józefa Szymańskiego na Wojciecha Ziembińskiego. To pierwsze rozstrzygnięcie sądu administracyjnego oddalające skargę stolicy na takie zarządzenie wojewody. Dotychczas WSA uwzględnił 43 skargi miasta dotyczące zarządzeń wojewody ws. zmian nazw stołecznych ulic.

Wcześniejsze wyroki dotyczyły zarządzeń wydanych przez wojewodę 9 listopada ubiegłego roku rozstrzygnięcie środowe dotyczy zaś jednego z trzech zarządzeń zastępczych wydanych 13 grudnia 2017 r. Sprawę rozpoznał trzyosobowy skład sędziowski - sędziowie: Adam Lipiński, Danuta Kania i Ewa Kwiecińska.

Prawo do skargi kasacyjnej w NSA

"W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd stwierdził, iż nie podziela zarzutów, co do naruszenia przez wojewodę mazowieckiego wskazanych w skardze przepisów Konstytucji RP, Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego oraz ustawy o zakazie propagowania komunizmu" - wskazano w środowym komunikacie WSA.

Jak dodał sąd, przepisy ustawy o zakazie propagowania komunizmu nałożyły na wojewodę mazowieckiego obowiązek wydania zarządzenia zastępczego wobec niewykonania przez Radę Warszawy obowiązku wynikającego z ustawy o zakazie propagowania komunizmu.

"Wobec tego działanie podjęte przez wojewodę mazowieckiego, w postaci wydania zarządzenia zastępczego, stało się konieczne. Organ, uzasadniając dokonaną zmianę nazwy ulicy prawidłowo odwołał się do przedstawionych przez IPN opinii odnośnie dotychczasowego jej patrona Józefa Szymańskiego" - uznał w środę WSA.

Środowy wyrok - podobnie jak 43 poprzednie - jest nieprawomocny. Stronom przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk powiedział PAP, że miasto czeka na pisemne uzasadnienie środowego orzeczenia sądu. - Zapoznamy się z nim i podejmiemy decyzje, ale prawdopodobnie będziemy chcieli skorzystać z tej ścieżki, która nam przysługuje - powiedział Milczarczyk.

Wcześniej sąd po stronie miasta

Pierwsze takie sprawy WSA rozpatrywał 28 maja i wtedy uchylił zarządzenia o zmianach nazw 12 ulic - w tym z al. Armii Ludowej na al. Lecha Kaczyńskiego. Zdania odrębne do tamtych wyroków zgłosił sędzia Adam Lipiński.

Z kolei 29 maja WSA uchylił zarządzenia dotyczące zmian 13 ulic, a 30 maja uchylono zmiany nazw kolejnych 12. Następne wyroki w takich sprawach zapadły 5 czerwca, gdy uchylono trzy zmiany. 7 czerwca, gdy uchylono dwie zmiany oraz 12 czerwca, kiedy uchylono jedną zmianę. Do tego ostatniego wyroku zdanie odrębne zgłosiła sędzia Joanna Kube. Zgodnie z tzw. ustawą dekomunizacyjną samorządy miały czas do 2 września 2017 r. na zmianę nazw propagujących komunizm. Pod koniec sierpnia zeszłego roku Rada Warszawy - z inicjatywy PO - zdecydowała, że nowych patronów będzie miało sześć ulic. W listopadzie 2017 r. wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, wydając zarządzenia zastępcze, zdecydował o zmianie nazw 47 kolejnych ulic, w tym al. Armii Ludowej na ul. Lecha Kaczyńskiego. Ostatecznie w WSA zarejestrowano 50 skarg na zarządzenia zastępcze wojewody o zmianach nazw ulic, czyli na wszystkie zarządzenia zastępcze dotyczące Warszawy, także trzy podjęte w grudniu 2017 r.

Sąd uchylił zarządzenie wojewodyTVN24
wideo 2/2

PAP/kz/b