Przygotuj się na:

ZIMA NA DROGACH

To właśnie teraz, gdy temperatura rano spada poniżej 7 stopni Celsjusza, a kolejki do warsztatów są krótkie, powinniśmy umówić się na sezonową zmianę opon.

Ruszyły wybory samorządowe. Jak oddać ważny głos?

Warszawa

TVN 24Lokale wyborcze otwarto o 7.00 rano

Od godz. 7 rano trwają wybory samorządowe, w których wybierzemy blisko 47 tys. radnych i 2,5 tys. włodarzy. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza.

Uprawnionych do głosowania jest ponad 30 mln wyborców. Głosowanie odbędzie się w ponad 27 tys. lokali wyborczych.

PKW w niedzielę przewiduje zorganizowanie czterech konferencji prasowych. Pierwsza o 9.15 będzie poświęcona informacjom o rozpoczęciu i przebiegu głosowania.

O godz. 13.30 PKW poda pierwszy komunikat o frekwencji wyborczej i przebiegu głosowania według stanu na godz. 12, poda także dane frekwencyjne w 18 największych miastach. O godz. 19 PKW poda dane o frekwencji i przebiegu głosowania na godz. 17.30.

Konferencja o godz. 21.45 będzie poświęcona zakończeniu głosowania.

Cząstkowe wyniki w nocy

PKW w noc powyborczą przedstawi pierwsze cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania w całym kraju, w tym wyniki procentowe do rad wszystkich szczebli, według komitetów wyborczych o zasięgu krajowym, oraz wyniki rywalizacji na urząd prezydenta w 18 największych miastach.

Druga tura wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta - 30 listopada - odbędzie się tam, gdzie w niedzielnym głosowaniu żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad połowy głosów.

Jak oddać ważny głos?

Wyborca musi mieć ze sobą dokument tożsamości, np. dowód osobisty, paszport czy inny "polski dokument urzędowy, który ma zdjęcie i gdzie zawarte są dane personalne".Jeśli wyborcy nie ma w spisie wyborców, obwodowa komisja może go dopisać, pod warunkiem, że udokumentuje fakt zamieszkiwania na terenie danej komisji oraz ma potwierdzenie z gminy, iż nie utracił prawa do głosowania.

W niedzielę o 20:45 w TVN24 odbędzie się wieczór wyborczy #czasdecyzji. Przedstawimy pierwsze sondażowe wyniki wyborów. Nie zabraknie też komentarzy polityków i ekspertów. Serwis specjalny także na portalu tvn24.pl.

CZYTAJ TEŻ NA TVN24

Kilka kart do głosowania

Podczas niedzielnego głosowania każdy wyborca otrzyma kilka kart do głosowania, w różnych kolorach.W gminach nie będących miastami na prawach powiatu wyborca otrzyma cztery karty: do rady gminy, do rady powiatu, do sejmiku wojewódzkiego i w wyborach wójta. Z kolei w miastach na prawach powiatu wyborca otrzymuje trzy karty do głosowania: do rady miasta, do sejmiku województwa i na prezydenta miasta.Wyborcy w Warszawie będą mogli oddać swoje głosy na czterech kartach w wyborach do: rady dzielnicy, do rady miasta, do sejmiku wojewódzkiego i na prezydenta miasta. Karty w wyborach do rad gmin są koloru białego; do rad powiatu i do dzielnic Warszawy - żółtego; do sejmiku wojewódzkiego - niebieskiego, a w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - różowego.Na każdej karcie wyborca może wskazać tylko jednego kandydata. Głos ważny to dwie przecinające się linie w kratce po lewej stronie, przy nazwisku konkretnego kandydata.

Głosować można od 7.00 do 21.00
PKW

W wyborach w gminach nie będących miastami na prawach powiatu i w wyborach na wójta, burmistrza i prezydenta miasta postawienie znaku X oznacza wybór konkretnego kandydata. Jeśli X zostanie postawiony przy więcej niż jednym nazwisku lub jeśli go nie będzie, będzie to głos nieważny.W wyborach do rad powiatów, sejmików wojewódzkich oraz do rad dzielnic Warszawy postawić należy jeden krzyżyk. "X" postawiony przy nazwisku kandydata wskazuje jego pierwszeństwo na liście do uzyskania mandatu.Oddanie głosu na kandydatów z różnych list oznacza głos nieważny. Jeśli jednak znak zostanie postawiony przy dwóch nazwiskach, ale na tej samej liście kandydatów, będzie to głos ważny. Wówczas pierwszeństwo ma kandydat, który na liście ma wyższą pozycję.Postawienie innego znaku niż X lub postawienie go w innym miejscu niż przeznaczona do tego kratka, oznaczać będzie głos nieważny.

Osoby niewidome mogą samodzielnie oddać głos w wyborach samorządowych, używając brajlowskich nakładek. Powinny je posiadać wszystkie komisje wyborcze, toteż nie muszą oni wcześniej deklarować chęci głosowania z ich użyciem. Na prośbę tych wyborców komisja wyda nakładkę wraz z kartą do głosowania. Po oddaniu głosu, wyborca jest obowiązany zwrócić nakładkę.

Głosować można od 7.00 do 21.00
PKW
Głosować można od 7.00 do 21.00
PKW
Głosować można od 7.00 do 21.00
PKW

Walka o samorząd

W wyborach samorządowych wybierzemy blisko 47 tys. radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz blisko 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Do rad gmin kandyduje ponad 154 tys. osób, do rad powiatów - niemal 65 tys.; o miejsce w sejmikach ubiega się prawie 9 tys., a w radach dzielnic Warszawy - niemal 5 tys.

8 tys. kandydatów będzie walczyć o wybór na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

W związku z połączeniem od 1 stycznia 2015 r. gminy i miasta Zielona Góra, w gminie odbędą się jedynie wybory do rady powiatu i sejmiku, a w mieście - tylko do sejmiku. Wybory do rady miasta i na prezydenta miasta odbędą się tam w późniejszym terminie.Druga tura wyborów wójta, burmistrza lub prezydenta miasta odbędzie się 30 listopada.

"Czas decyzji" w niedzielę z nowego studia TVN24. Start o 20:45:

Jarosław Kuźniar zaprasza na wieczór wyborczy
TVN24

db/kka /TVN24, PAP/kś