Przygotuj się na:

ZMIANY W KODEKSIE RUCHU

Szóstego grudnia wchodzą w życie nowe przepisy o tworzeniu drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak.

Ruszył wiosenny monitoring placów zabaw

Warszawa

Kontrole placów zabaw
Kontrole placów zabaw
Kontrole placów zabaw
Kontrole placów zabaw
Kontrole placów zabaw
Kontrole placów zabaw
Kontrole placów zabaw
Kontrole placów zabaw
Kontrole placów zabaw

Po zimie czas przyjrzeć się zanieczyszczonym nawierzchniom, brudnemu piaskowi, zerwanym łańcuchom, skorodowanym częściom i dziurawym siatkom- informuje straż miejska. Strażnicy sprawdzają niemal 900 placów zabaw, weryfikują wszystkie usterki i zgłaszają je administratorom.

Najwięcej placów zabaw skontrolowanych zostanie na terenie Mokotowa, Ursynowa, Wilanowa oraz Pragi Południe.

Sprawdzane są zarówno miejskie place zabaw, jak i te, będące w zarządzie podmiotów prywatnych, np. administracji osiedli mieszkaniowych. Strażnicy kontrolują przede wszystkim stan urządzeń zabawowych, ich widoczne uszkodzenia – wystające ostre elementy konstrukcji, zerwane łańcuchy, zniszczone siedziska, ślady korozji, złuszczająca się farbę, itd.

Weryfikacji poddany zostanie również: stan ogrodzeń (wystające pręty, dziury, odstające elementy siatki, uszkodzone lub nie dające się zamknąć furtki), nawierzchni (śmieci, wystające płyty, brak piasku pod urządzeniami, z których można spaść) i piaskownic (czystość piasku, spróchnienia części drewnianych). Funkcjonariusze zwracają też uwagę na niestabilne lub nieopróżnione pojemniki na odpady.

Wiosenny monitoring ma weryfikować też obecność widocznych i czytelnych tablic informacyjnych z widniejącymi m.in. regulaminami i danymi zarządcy. Wszystkie widoczne zaniedbania odnotowywane mają być w specjalnym protokole przekazywanym zarządcy, z którym ustalany jest termin potrzebny na usunięcie uchybień, najczęściej jest to 14 dni.

Po upływie wyznaczonego czasu strażnicy mają przeprowadzać ponowne kontrole, aby sprawdzić, czy naprawy zostały wykonane. W 2015 r. w trakcie średnio co trzeciej kontroli strażnicy mieli zastrzeżenia. Ponowne przeprowadzenie kontroli konieczne było w 350 przypadkach. W większości administratorzy placów zabaw stosowali się do poleceń strażników i usuwali nieprawidłowości.

ms/ec