Rusza rekrutacja do przedszkoli i I klas

Warszawa

TVN24Rusza rekrutacja do przedszkoli

Lada dzień rusza rekrutacja do stołecznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i pierwszych klas. Rodzice będą mieli dwa tygodnie na zapoznanie się z ofertami i złożenie formularza.

Start rekrutacji dla dzieci urodzonych w latach 2008-10 zaplanowano na czwartek, 7 marca. Rodzice będą musieli wybrać przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, do którego chcą posłać swoje dziecko, ale przede wszystkim - wypełnić formularz. To na podstawie zawartych w nim informacji zapadnie decyzja, czy pociecha dostanie się do wybranej placówki.

Punkty za płacenie podatków

Żeby szansa była największa, trzeba spełnić określone warunki. Punkty dostają między innymi dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących. Ale także te, które mieszkają najbliżej wybranej placówki oraz dzieci, których rodzice (lub prawni opiekunowie) mieszkają w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na jej terenie.

Dane z wypełnionego formularza będą sprawdzane – trzeba je poprzeć odpowiednimi dokumentami.

Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor przedszkola czy szkoły.

Formularz w internecie

Czas na wypełnianie formularza mija 22 marca o godz. 15. Podczas rekrutacji można korzystać z systemu komputerowego, który znajduje się na stronie urzędu miasta.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O REKRUTACJI

7 marca startuje też rekrutacja dzieci 6-letnich do oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz dzieci 6- i 7-letnich do klas I. Również w tym wypadku trzeba wypełnić i złożyć formularz do 22 marca.

Jakie kryteria będą brane pod uwagę? Do oddziału przedszkolnego ogólnodostępnego i części ogólnodostępnej w oddziale integracyjnym dzieci urodzone w roku 2007 dostają punkty m.in. za to, jak blisko wybranej przez rodziców placówki mieszkają.

W przypadku rekrutacji do klas I szkół podstawowych najwięcej punktów dostaje dziecko, które ubiega się o przyjęcie do klasy I w placówce obwodowej.

INFORMACJE O REKRUTACJI DO KLAS I

ran/roody