Przygotuj się na:

ZIMA NA DROGACH

To właśnie teraz, gdy temperatura rano spada poniżej 7 stopni Celsjusza, a kolejki do warsztatów są krótkie, powinniśmy umówić się na sezonową zmianę opon.

Rury wodociągowe z azbestem. "Zostaną całkowicie wyeliminowane"

Warszawa

tvnwarszawa.plMPWiK będzie wymieniać rury

W Warszawie wciąż jest ponad 30 kilometrów azbestocementowych rur. Płynie nimi woda pitna. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zapewnia, że są bezpieczne, ale i tak w ciągu najbliższych kilku lat zostaną całkowicie wyeliminowane.

Sprawą rur azbestocementowych zainteresował się Lech Jaworski, stołeczny radny. W interpelacji zapytał, jaką część miejskiej sieci wodociągowej stanowią i kiedy zakończy się ich eksploatacja.

Wymienili 160 kilometrów

Pod koniec ubiegłego roku używanych było jeszcze 32,2 km rur azbestocementowych."Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa na skutek obaw mieszkańców, co do jakości wody z rur azbestocementowych podjęło szerokie działania na rzecz ich wymiany. Efektem tych działań jest wymiana do tej pory ponad 160 km rur azbestocementowych" – zapewnia Michał Olszewski, wiceprezydent stolicy.I dodaje, że plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacji na lata 2014-21 zakłada ich wymianę. "Można ostrożnie prognozować, że w perspektywie kilku najbliższych lat rury te zostaną całkowicie wyeliminowane z sieci wodociągowej" – szacuje Olszewski.

Opinia zakładu higieny

Przypomina również, że sprawa użytkowania rur azbestocementowych była opiniowana przez Państwowy Zakład Higieny, który potwierdzał bezpieczeństwo przesyłania nimi wody.Według rozporządzenia ministra gospodarki z grudnia 2010 roku "wyroby zawierające azbest wykorzystuje się w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia 31 grudnia 2032 roku".ran