Przygotuj się na:

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości wiążą się z ogromnymi utrudnieniami. Bieg Niepodległości przetnie miasto na pół, a wzdłuż trasy marszu narodowców już od samego rana ustawione będą betonowe zapory.

Rozkopią plac Piłsudskiego. Jest przetarg na remont

Warszawa

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłosił przetarg na gruntowny remont placu Piłsudskiego. Do 31 października 2013 r. ma być wyłożony nowymi płytami granitowymi. Chętni do wzięcia udziału w postępowaniu mogą składać oferty do 24 maja.

Zły stan placu Piłsudskiego widać jak na dłoni. Kostka i płyty są nierówne, wielu miejscach są ubytki. To ma się zmienić. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłosił przetarg na roboty budowlane, polegające na wymianie istniejącej nawierzchni na nową, wymianę elementów oświetlenia, małej architektury, wymianę i budowę m.in. odwodnienia, instalacji elektrycznej.

Nowe tablice informacyjne

Przebudowana ma być nawierzchnia placu razem z podbudową i odwodnieniem. Zmianie ulegnie oświetlenie placu. Usunięte zostaną istniejące latarnie w zamian powstaną nowe o nowoczesnym kształcie. Powstanie linia świetlna LED wzdłuż Osi Saskiej. Wykonana zostanie sieć zasilania odbiorów tymczasowych (np. pod zasilanie telebimów na czas imprez masowych).

W pobliżu Grobu Nieznanego Żołnierza zostaną zamontowane tablice informacyjne w czterech językach o Grobie Nieznanego Żołnierza. Tablica upamiętniająca wizytę Jana Pawła II w Warszawie będzie przesunięta by dopasować jej pozycję do nowego podziału graficznego placu. Krzyż Papieski wraz z otoczeniem pozostanie bez zmian.

Oferty do 24 maja

Na cały remont zaplanowano 10,5 mln zł. Dotacja pochodzi ze środków Wojewody Mazowieckiego. Właścicielem przeważającej części terenu placu jest Skarb Państwa. Prace remontowe będą prowadzone pod nadzorem archeologicznym. Plac powinien zabłysnąć na nowo do 31 października 2013 roku. Chętni do wzięcia udziału w przetargu mogą składać oferty do 24 maja godziny 11.30 w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

lata//ec