Rotmistrz Pilecki generałem? "Wypełnia przesłanki"

Warszawa

TVN24Rotmistrz Witold Pilecki

Nominacji generalskiej dla rotmistrza Witolda Pileckiego chce Prawo i Sprawiedliwość. Wniosek w tej sprawie do Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych zamierza w czwartek skierować warszawska młodzieżówka PiS.

O wniosku o awans na stopień generalski dla rotmistrza Pileckiego poinformowali w czwartek na konferencji prasowej przedstawiciele warszawskiego Forum Młodych PiS, towarzyszył im radny Pragi Północ Robert Kazanecki.

Zasługi w walce

PiS powołuje się na ustawę o powszechnym obowiązku obrony RP, która umożliwia pośmiertne awansowanie żołnierzy w uznaniu ich zasług w walce o niepodległość państwa polskiego lub z tytułu działalności na rzecz suwerennej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej. - Nie ulega wątpliwości, że rotmistrz Pilecki wypełnia obie te przesłanki - przekonuje PiS we wniosku przekazanym mediom. Zgodnie z rozporządzeniem ministra obrony narodowej w sprawie mianowania na stopnie wojskowe, z wnioskiem o mianowanie pośmiertne na wyższy stopień wojskowy żołnierza może wystąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Będzie pomnik?

W czwartek przedstawiciele młodzieżówki PiS ponowili ponadto apel o postawienie na stołecznym pl. Wileńskim pomnika rotmistrza Pileckiego w miejscu, w którym dotychczas stał pomnik „czterech śpiących”. Projekt uchwały w tej sprawie zgłosili radni PiS, ale nie został on wprowadzony do porządku obrad Rady Warszawy pod koniec sierpnia br.

Przeciwni wprowadzeniu projektu do porządku obrad byli radni PO i SLD. Nie negując potrzeby upamiętnienia rotmistrza Pileckiego, argumentowali m.in., że z konsultacji społecznych wynika, iż mieszkańcy Warszawy chcą, żeby na Pradze Północ pozostał pomnik czterech śpiących.

MACIEJ WĄSIK Z PiS O POMNIKU PILECKIEGO:

Mówi Maciej Wąsik (PiS)
Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl

Historia bohatera

Witold Pilecki (1901-1948) ps. Witold i Druh, był rotmistrzem kawalerii Wojska Polskiego, współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej, żołnierzem Armii Krajowej, uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej, a także więźniem Auschwitz-Birkenau i organizatorem konspiracji w obozie. Oskarżony o działalność wywiadowczą na rzecz rządu RP na emigracji, został skazany przez władze PRL na karę śmierci i zamordowany 25 maja 1948 r. w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Pomniki rotmistrza stoją już w Krakowie, Wrocławiu i Katowicach. W 2009 r. Rada m. st. Warszawy nadała Pileckiemu pośmiertny tytuł Honorowego Obywatela miasta.

PAP/ran