Rektorzy po śmierci Pawła Adamowicza. "Czas na pogłębioną debatę"

Warszawa

tvnwarszawa.pl Oświadczenie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich

We wspólnym oświadczeniu rektorzy 20 warszawskich uczelni przekazali kondolencje po śmierci Pawła Adamowicza. Do uczestników życia publicznego zaapelowali o "godną reakcję na wydarzenia ostatnich dni" i o "refleksję nad kondycją życia publicznego w Polsce".

Oświadczenie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich zostało opublikowane na stronach internetowych uczelni.

"Społeczność akademicka uczelni warszawskich jest wstrząśnięta informacją o śmierci Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska. W obliczu tej tragedii łączymy się w bólu z rodziną Pana Prezydenta, jego bliskimi, współpracownikami, społecznością Gdańska oraz wszystkimi, których poruszyły te wydarzenia" - czytamy w dokumencie.

"Uszanowanie żałoby"

Rektorzy apelują do wszystkich uczestników życia publicznego o "godną reakcję na wydarzenia ostatnich dni, uszanowanie żałoby i cierpienia bliskich, a także o głęboką refleksję nad kondycją życia publicznego w Polsce".

Jak podkreślili, "jako społeczeństwo ponosimy odpowiedzialność za to, jakie cele i wartości będą integrowały nas pomimo istniejących różnic i podziałów. Po okresie żałoby powinien przyjść czas na pogłębioną i analityczną debatę o stanie naszego społeczeństwa. Chcielibyśmy, aby odbyła się ona w oparciu o wartości akademickie, które wyrażają się w prymacie faktów nad opiniami, szacunku dla uczestników debaty, gotowości do zmiany przyjmowanych założeń oraz otwartości i odpowiedzialności w formułowaniu wniosków".

Autorzy listu zadeklarowali też gotowość udziału swoich uczelni w działaniach opartych na tych wartościach.

Oświadczenie podpisali: prof. Marcin Pałys – przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich i rektor UW, a także rektorzy PW, SGH, SGGW, AWF, UKSW, Uniwersytetu Muzycznego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Leona Koźmińskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej, ASP, Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Teatralnej, ChAT, Rektor Collegium Civitas, Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Paweł Adamowicz został honorowym obywatelem Warszawy:

PAP/ml/ran

Głosowanie za Honorowym ObywatelstwemTVN24
wideo 2/5