Rekordowy rok w Muzeum Powstania

Warszawa

Muzeum Powstania WarszawskiegoRekordowy rok w Muzeum Powstania Warszawskiego

Ponad 630 tysięcy osób odwiedziło w mijającym roku Muzeum Powstania Warszawskiego i organizowane przez nie wydarzenia. To najwyższa frekwencja w ciągu 11 lat jego istnienia.

Na podsumowanie roku muzeum przeprowadziło ankietę. Dlaczego więc goście odwiedzali je tak chętnie? Kierowali się przede wszystkim ciekawością (41,2 proc.), chęcią poszerzenia wiedzy o Powstaniu Warszawskim (32,1 proc.), rekomendacje znajomych (15,9 proc.) oraz chęć przekazania dzieciom wiedzy (12,5 proc.).

Według pytanych placówka odgrywa ważną rolę 
w podtrzymywaniu wiedzy o Powstaniu Warszawskim oraz w "kształtowaniu postaw patriotycznych Polaków". Jest także postrzegana jako ważna platforma kontaktu pomiędzy powstańcami 
a młodymi ludźmi.

MPW podsumowuje 2015 rok
MPW

Aktywny, interaktywny sposób prezentacji wiedzy jest postrzegany przez badanych jako wartość wpływająca na zrozumienie heroizmu i bohaterstwa powstańców.

MPW podsumowuje 2015 rok
MPW

Hołd i atrakcja

Muzeum otwarto 11 lat temu, w 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Mieści się w dawnej elektrowni tramwajowej, zabytku architektury przemysłowej z początku XX w., u zbiegu ulic Przyokopowej i Grzybowskiej na Woli. Jest hołdem dla powstańców, którzy w 1944 roku stanęli do nierównej walki o stolicę. Od lat to jedna z największych atrakcji turystycznych Warszawy.

WIĘCEJ O HISTORII MPW

kś/r