Referendum w Warszawie? Zagłosujesz nawet bez meldunku

Prof
Prof
TVN24
TVN24Prof

Jeśli dojdzie do referendum w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz, będzie mógł wziąć w nim udział każdy mieszkaniec Warszawy nawet, jeśli nie jest zameldowany w stolicy. Wystarczy, że dopisze się do listy wyborców.

Zbieranie podpisów za przeprowadzeniem referendum w sprawie odwołania prezydent Warszawy już się zakończyło. Warszawskiej Wspólnocie Samorządowej i jej partnerom udało się zebrać ponad 230 tysięcy (aby referendum mogło się odbyć potrzeba 134 tysiące).

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

W samym referendum głos może oddać przede wszystkim osoba zameldowana w stolicy. Wśród głosujących mogą znaleźć się również ci zameldowani poza Warszawą, ale stale zamieszkujący miasto.

- Zgodnie z art. 5 pkt 9 Kodeksu wyborczego przez stałe zamieszkanie należy rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu. Ocena ta jest zatem oceną faktu zamieszkania i okoliczności sprawy świadczących, że w miejscu pobytu koncentrują się ważne interesy życiowe majątkowe i inne danej osoby. Osoby, które stale zamieszkują w danej gminie są ujmowane w rejestrze wyborców – wyjaśnia w piśmie przesłanym do redakcji Kazimierz Wojciech Czaplicki, krajowy komisarz wyborczy.

Urzędnicy uwierzą na słowo

Tak więc osoby, które są zameldowane poza Warszawą, ale w stolicy mieszkają na stałe, uczą się i pracują, mogą zostać dopisane do rejestru wyborców. – W odpowiednim urzędzie dzielnicy muszą złożyć odpowiedni wniosek – tłumaczy Agnieszka Kłąb z biura prasowego warszawskiego ratusza.

Jak dodaje, we wniosku musi być zawarta m.in. kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość. – Musi być też pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania – precyzuje Kłąb.

Czy informacje zawarte w deklaracji będą przez urzędników weryfikowane? – Wierzymy, że ktoś kto napisze, że stale zamieszkuje nasze miasto, pisze prawdę – przyznaje Kłąb.

- Oczywiście trzeba pamiętać, że poświadczenie nieprawy to przestępstwo – zaznacza przedstawicielka ratusza.

Po publikacji tekstu Kłąb doprecyzowała, że w wątpliwych przypadkach urząd może zażądać przedstawienia na przykład umowy najmu mieszkania w Warszawie.

Potrzeba 389 430 głosów

Referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich jest ważne w przypadku, gdy udział w nim wzięło nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. W wyborach prezydenta Warszawy w 2010 r., w których zwyciężyła Gronkiewicz-Waltz, wzięło udział 649 049 osób. Oznacza to, że referendum w sprawie odwołania Gronkiewicz-Waltz będzie ważne, jeżeli weźmie w nim udział, co najmniej 389 430 osób.

Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów.

bf//ec

Tak Piotr Guział tłumaczył potrzebę referendum:

Piotr Guział zapowiada referendum
Piotr Guział zapowiada referendumMarcin Gula /tvnwarszawa.pl
Pozostałe wiadomości