Referendum 6 września. Sprawdź jak głosować

Warszawa

TVN 24W dniu referendum PKW nie będzie podawała danych o frekwencji

W niedzielę Polacy odpowiedzą na trzy pytania, dotyczące wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu, stosunku do dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz interpretacji zasad prawa podatkowego w razie wątpliwości na korzyść podatnika. Miasto przygotowało pomoc dla głosujących ze specjalnymi potrzebami.

W dniu referendum, Warszawa zapewnia wyborcom z niepełnosprawnością ruchową i starszym bezpłatny transport od miejsca zamieszkania (lub innego wskazanego miejsca), do lokalu obwodowej komisji referendalnej i z powrotem.

Transport

Dla niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne, które głosują w lokalu dostosowanym do ich potrzeb, a nie mają możliwości dojazdu, mogą liczyć na pomoc miasta. Urząd zapewnia specjalistyczny transport realizowany w systemie „od drzwi do drzwi”, czyli osoba niepełnosprawna objęta jest usługą od drzwi mieszkania, do lokalu referendalnego i z powrotem.

Zamówienia przyjmowane są do soboty, 5 września, w godz. 8.00-16.00 pod nr telefonu 22 298-59-00 i 720-915-300. Osoby dzwoniące po godzinie 16.00 mogą nagrać zgłoszenie na automatyczną sekretarkę podając numer telefonu do siebie oraz imię i nazwisko, operator oddzwoni w ciągu 24h). Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na transport specjalistyczny w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości na adres bus@specjaltrans.pl.

Dla osób starszych

Osoby uprawnione do udziału w referendum, mający problemy z poruszaniem się, a nie wymagający specjalistycznego transportu, np. osoby starsze, mogą w dniu referendum zgłaszać się do straży miejskiej w sprawie transportu do punktów wyborczych.

Zgłoszenia będą przyjmowane 6 września pod specjalnie uruchomionym nr tel. 22 598 69 29 w godzinach 07.00 – 19.00. Czas dowozu będzie uzależniony od liczby osób oczekujących. Do dyspozycji osób starszych będą wyznaczone patrole straży miejskiej.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Osoba uprawniona do udziału w referendum, która zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem referendum, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której osoba uprawniona do udziału w referendum będzie ujęta w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum, najpóźniej do dnia 4 września.

Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Osoba uprawniona do udziału w referendum, której wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślona ze spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w miejscu stałego zamieszkania.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Wnioski przyjmowane są w urzędach dzielnic, w godzinach ich pracy (poniedziałek w godz. 8.00 – 18.00, od wtorku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00).

Wnioski przyjmowane są w urzędach dzielnic:
UM

kś/r