Recepta na smog: straż miejska i drogi rowerowe

Wiceprezydent o jakości powietrza w Warszawie
Wiceprezydent o jakości powietrza w Warszawie
Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl
Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.plWiceprezydent o jakości powietrza w Warszawie

Patrole straży miejskiej, które będą sprawdzać, czym mieszkańcy palą w piecach, rozwój centralnej sieci ciepłowniczej, więcej dróg rowerowych i parkingów P+R – to tylko niektóre z propozycji miasta w walce z zanieczyszczeniami powietrza w stolicy. W czwartek radni dyskutować będą nad uchwaleniem "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Warszawy".

Jak poprawić jakość powietrza w Warszawie i zredukować emisje dwutlenku węgla? W jaki sposób edukować mieszkańców stolicy? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą się w "Planie gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy". W czwartek radni mają dyskutować nad uchwałą w sprawie przyjęcia dokumentu.

Jak podkreśla ratusz, dotychczasowe działania prowadzone przez różne podmioty, również miały na celu ochronę klimatu i przeciwdziałanie jego zmianom. Teraz jednak dzięki wprowadzeniu ujednoliconego planu działania te zostaną skoordynowane.

Sprawdzą, czym pali się w piecach

Jednym z głównych założeń planu jest poprawa jakości powietrza w stolicy dzięki rozwojowi centralnej sieci ciepłowniczej, a tym samym ograniczenie indywidulanych źródeł spalania, zwłaszcza na obrzeżach miasta. Z danych ratusza wynika, że to właśnie przy granicy stolicy występuje największe stężenie rakotwórczych benzopirenów, które występują m.in. w dymie. – Obecnie blisko 80 proc. mieszkańców znajduje się w zasięgu centralnej sieci ciepłowniczej. Co roku przybywa jej ponad 12 kilometrów. Mamy nadzieję, że wkrótce pokryje całą Warszawę redukując liczbę źródeł niskiej emisji – podkreślił wiceprezydent Michał Olszewski.

To, czym mieszkańcy palą w piecach, sprawdzać majaą także specjalne patrole straży miejskiej. – Powołany zostanie specjalny Oddział Ochrony Środowiska. W nowo powstałym Oddziale pracować będzie ok. 120 osób – informuje Jarosław Jóźwiak, wiceprezydent Warszawy. - Zadaniami nowego referatu będzie kontrola, jakimi materiałami opalane są piece na terenie nieruchomości, wyszukiwanie miejsc nielegalnych wysypisk śmieci, a także sprawdzanie cieków wodnych pod kątem ich zanieczyszczania – wylicza.

Elektrociepłownie na gaz i biomasę

Na poprawę powietrza ma wpłynąć także modernizacja warszawskich elektrociepłowni. W zakładzie na Siekierkach do roku 2019 nastąpi całkowita zmiana paliwa węglowego na biomasę, natomiast na Żeraniu na gaz. Wspólnie z firmą Veolia Energia Warszawa, w ramach Programu Rewitalizacji Pragi, do miejskiego systemu ciepłowniczego podłączonych zostanie około 5000 mieszkań komunalnych na obu Pragach oraz Targówku.

Plan zawiera również wytyczne dotyczące zrównoważonego rozwoju transportu. Chodzi m.in. o budowę nowych dróg rowerowych, parkingów Park & Ride, uprzywilejowania ruchu pieszego, zakupu kolejnych autobusów elektrycznych. Jak zapowiada miasto, kontynuowana będzie rozbudowa II linii metra, a także wybudowane zostaną linie tramwajowe do Wilanowa oraz na Gocław. Przy modernizacji i budowie dróg stosowane będą technologie ograniczające emisję pyłów. Ponadto, ratusz zapowiada, że stołeczne ulice będą także częściej myte.

"Skuteczne narzędzie do walki ze smogiem"

Urzędnicy nie mają wątpliwości, że nowy plan będzie skutecznym narzędziem w walce z warszawskim smogiem. Otworzy także drogę do finansowania ze środku unijnych miejskich i prywatnych projektów związanych z gospodarką niskoemisyjną na terenie Warszawy. O dofinansowanie ubiegać się będą mogły m.in. projekty i inwestycje zwiększające efektywność energetyczną, termomodernizację budynków, modernizację źródeł ciepła i sieci dystrybucji energii oraz instalację odnawialnych źródeł energii.

jk/sk

Pozostałe wiadomości