Ratusz: mniej za śmieci w domach jednorodzinnych

Warszawa

TVN24Jakie opłaty za śmieci?

- Stołeczny magistrat przedstawi radnym nowe propozycje stawek za odbiór śmieci w domach jednorodzinnych - poinformowała Agnieszka Kłąb z biura prasowego ratusza. Jedna osoba mieszkająca w domu zapłaci 44,5 zł, dwie - 68 zł, a trzy i więcej 89 zł miesięcznie.

Nowe stawki będą obowiązywały od 1 lipca. Stawki w domach wielorodzinnych pozostają na niezmienionym poziomie. Jeżeli lokal zamieszkuje jedna osoba, zapłaci za śmieci 19,5 zł miesięcznie dla dwóch osób opłata wyniesie 37 zł, trzech - 48 zł, a w cztero - i więcej osobowych gospodarstwach - 56 zł. Zaproponowane przez ratusz opłaty odnoszą się do śmieci segregowanych. Jeżeli będą one zmieszane, opłata będzie wyższa o 40 proc. Nowe propozycje magistrat ma dostarczyć radnym miejskim w najbliższych dniach. Rada miałaby się nimi zająć na sesji 23 maja.

Skąd zmiana? Ratusz wyjaśnia, że zmniejszenie stawki w domach jednorodzinnych było możliwe poprzez zmianę zapisów w przetargu na wyłonienie firmy do wywozu odpadów. – Zamiast cztery razy w miesiącu odbierać odpady, firma która wygra przetarg, będzie mogła po nie przyjeżdżać o najmniej dwa razy – tłumaczy Kłąb.

Jak dodała, nie bez znaczenia były również spotkania z mieszkańcami oraz stanowisko radnych klubu Platformy Obywatelskiej, którzy byli przeciwni tak wysokim opłataom

Po raz kolejny wypełnią deklaracje

Zastępca rzecznika stołecznego ratusza poinformowała, że mieszkańcy domów jednorodzinnych będą musieli wypełnić po raz kolejny tzw. deklarację śmieciową (jeżeli radni przyjmą uchwały ws. nowych stawek), na podstawie której wyliczana będzie opłata za odbiór odpadów komunalnych.

Przedstawicielka biura nie potrafiła jeszcze powiedzieć czy zmiana deklaracji będzie dotyczyła mieszkańców w domach wielorodzinnych. Kłąb dodała, że ratusz na razie nie przewiduje wydłużenia terminu składania deklaracji. Według obecnych zasad mieszkańcy mają obowiązek złożenia odpowiednich dokumentów do końca maja. - Przygotowaliśmy nowe stawki opłat dla mieszkańców domów jednorodzinnych m.in. dlatego, że ten temat pojawiał się na naszych spotkaniach z mieszkańcami. Dlatego postanowiliśmy uzależnić wysokość opłaty od liczby osób zamieszkujących domy jednorodzinne - podkreśliła rzecznik. Dodała, że obniżenie obecnie obowiązującej stawki, czyli 89 zł od nieruchomości, niezależnie od liczby osób zamieszkujących nieruchomość, było możliwe dzięki zmianie założeń w dokumentach przetargowych. - Wstępnie ustalając tę opłatę 89 zł przyjmowaliśmy, że śmieci będą odbierane z domów przynajmniej cztery razy w miesiącu. Sami mieszkańcy mówili nam, że ta minimalna częstotliwość powinna być mniejsza np. dwa razy w miesiącu - wyjaśniła. Kłąb dodała, że radzie miasta zostaną także przedstawione nowe propozycje - uchwała ws. regulaminu utrzymania czystości i uchwała ws. deklaracji w przypadku domów jednorodzinnych.

Zakwestionowane przez RIO

Poprzednie uchwały śmieciowe zostały w części zakwestionowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. RIO zakwestionowała w kwietniu dwie uchwały Rady Miasta. Według Izby w obu przypadkach nastąpiło istotne naruszenie przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach.

Kolegium RIO zakwestionowało jeden z paragrafów uchwały ws. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami - chodzi o domy jednorodzinne, w których wyodrębniono dwa lokale mieszkalne. Według kolegium RIO Rada Miasta powinna była wskazać określoną kwotę opłaty dla takich lokali, tymczasem w uchwale określono wysokość opłaty jako 50 proc. stawki ujętej w innym przepisie. Obniżenie opłaty o wskazane wartości procentowe, sprowadziło się w istocie do udzielenia ulgi. Kolegium zauważa, że żaden przepis ustawy nie wyposaża Rady Miasta Stołecznego Warszawy w takie kompetencje - napisano w uzasadnieniu uchwały kolegium RIO. Przedstawicielka stołecznego ratusza powiedziała, że w tym przypadku określona zostanie konkretna kwota, czyli 44,5 zł a nie procent. Kolegium RIO zakwestionowało również niektóre zapisy uchwały dotyczącej tzw. deklaracji śmieciowych.

PAP, su//ec