Przygotuj się na:

ZMIANY W KODEKSIE DROGOWYM

Szóstego grudnia weszły w życie nowe przepisy o tworzeniu drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak.

Ranking najlepszych uczelni. UW na czele, PW awansuje

Warszawa

Minimus domena publiczna WikipediaUniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński zajęły ex aequo pierwsze miejsce w 18. Rankingu Szkół Wyższych Perspektyw 2017. Na trzecim miejscu uplasowała się Politechnika Warszawska. W rankingu oceniono 168 uczelni i 68 kierunków studiów. Jak na tle ogólnopolskim wypadły uczelnie ze stolicy?

Ranking po raz 18. przygotowała Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" pod nadzorem Kapituły kierowanej przez prof. Michała Kleibera. Na pierwszym miejscu Rankingu Uczelni Akademickich znalazły się ex aequo Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński, przy czym UW uzyskał 100 proc. we wskaźniku rankingowym, zaś UJ 99,9 proc. Jednak, jak poinformowała Fundacja Edukacyjna "Perspektywy", zgodnie z decyzją kapituły uczelnie, których wskaźnik rankingowy nie różni się o więcej niż o 0,1 punktu procentowego, są klasyfikowane ex aequo. Trzecie miejsce w rankingu zajęła Politechnika Warszawska (86 proc.), która awansowała do pierwszej trójki z czwartego miejsca. W najlepszej dziesiątce uczelni uplasował się jeszcze Warszawski Uniwersytet Medyczny (65 proc.) W Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich zwyciężyła, podobnie jak w poprzednich latach, Akademia Leona Koźmińskiego ze wskaźnikiem 100 proc. Na drugim miejscu znalazł się Uniwersytet SWPS (79 proc.), na trzecie natomiast awansowała Uczelnia Łazarskiego (73,5 proc.). W najlepszej piątce znalazła się też Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych.

Wśród uczelni ekonomicznych zwyciężyła Szkoła Główna Handlowa.

Kryterium oceny

Zestawienie przygotowano w oparciu o kryteria takie jak: prestiż, absolwenci na rynku pracy, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukowa, warunki kształcenia, umiędzynarodowienie. Autorzy rankingu podkreślają, że w tym roku po raz pierwszy zastosowano dwa nowe, ważne wskaźniki. Jednym z nich jest wskaźnik przygotowany w oparciu o badanie "Ekonomiczne Losy Absolwentów" przeprowadzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w oparciu o dane ZUS.

Z kolei wskaźnik "Jakość przyjętych na studia" mierzony jest m.in. wynikami egzaminów maturalnych osób, które w październiku 2016 podjęły studia na pierwszym roku studiów stacjonarnych w danej jednostce.

Zobacz też: "Ponad tysiąc atrakcji na Pikniku Naukowym"

Naukowy na Narodowym TVN24
wideo 2/3

PAP/md/mś