Przygotuj się na:

ZIMA NA DROGACH

To właśnie teraz, gdy temperatura rano spada poniżej 7 stopni Celsjusza, a kolejki do warsztatów są krótkie, powinniśmy umówić się na sezonową zmianę opon.

Radni uczcili uczestników Akcji pod Arsenałem

Warszawa

tvnwarszawa.plRada Warszawy

Rada Warszawy w przyjętym w czwartek stanowisku oddała hołd uczestnikom Akcji pod Arsenałem, której 70. rocznica przypada 26 marca. Radni apelują do mieszkańców stolicy o włączenie się w jej obchody.

Rada m.st. Warszawy, w przededniu 70. rocznicy jednej z najważniejszych akcji zbrojnych polskiego harcerstwa - Szarych Szeregów - Akcji pod Arsenałem, wyraża najwyższe uznanie dla odwagi i poświęcenia jej uczestników, harcerzy biorących udział w operacji Meksyk II - napisano w tekście stanowiska.

Zośka, Parasol, Wigry

W Akcji pod Arsenałem, przeprowadzonej 26 marca 1943 roku, uwolniono harcmistrza Jana Bytnara Rudego oraz 21 innych więźniów politycznych, przewożonych z siedziby Gestapo przy alei Szucha na Pawiak. Akcją dowodził harcmistrz Stanisław Broniewski Orsza, późniejszy Honorowy Obywatel Warszawy. "W czasie II wojny światowej harcerze i harcerki zapisali chlubną kartę historii Polski i Warszawy. W Kampanii Wrześniowej 1939 roku pełnili oni służbę w Pogotowiu Wojennym, w szpitalach, placówkach pomocy społecznej, łączności, obserwacji przeciwlotniczej i ochronie, w tym również podczas oblężenia Warszawy. W latach okupacji niemieckiej, działając w konspiracyjnych Szarych Szeregach, Związku Koniczyn, Bądź Gotów, Hufcach Polskich oraz w innych organizacjach, harcerze aktywnie włączali się w walkę o niepodległość. Na zawsze w historię naszego miasta wpisały się, walczące w powstaniu warszawskim harcerskie bataliony Zośka, Parasol i Wigry. Do legendy przeszła także Harcerska Poczta Polowa, która przez cały okres powstania dostarczała listy mieszkańcom Warszawy" - przypominają autorzy stanowiska. "Dziś, gdy nie stajemy wobec wyborów równie dramatycznych jak te, z którymi mierzyli się harcerze i harcerki w latach II wojny światowej i czasach stalinowskich, ich postawa powinna mobilizować nas do działania na rzecz dobra wspólnego i przypomnieć o potrzebie troski o ojczyznę" - czytamy w treści stanowiska. W niedzielę 24 marca, na dwa dni przed 70. rocznicą Akcji pod Arsenałem, odbędzie się msza św.

w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, a potem - uroczysta zmiana Posterunku Honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza. O godzinie 13. rozpocznie się harcerski apel przed budynkiem Arsenału na ul. Długiej. Warszawscy harcerze uczczą też rocznicę dwoma rajdami - Rajdem Arsenał i Rajdem Meksyk, które odbywać się będą w dniach 22-24 marca.

PAP/ran//ec