Radna pyta o warsztaty gender. "Dlaczego rodzice nie są informowani?"

Warszawa

TVN 24Radna Olga Johann

Dyskusja o gender wkracza na salony warszawskiej polityki. Radną Olgę Johann zaniepokoiły warsztaty genderowe na terenie warszawskich szkół. – Odbywają się za zgodą dyrektorów, a ingerowanie w ich program było niestosowne – przekonuje radną PiS wiceprezydent stolicy.

- Proszę o wyjaśnienia dotyczące prowadzenia warsztatów gender na terenie szkół. Temat ten wywołuje wiele kontrowersji i zaniepokojenie rodziców – napisała w interpelacji do prezydent stolicy Olga Johann (PiS), radna i wiceprzewodnicząca Rady Warszawy. - Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy i dlaczego rodzice nie są informowani o prowadzeniu tego typu zajęć dla dzieci oraz czy ZNP [Związek Nauczycielstwa Polskiego – red.] i Minister ds. Równego Traktowania [chodzi o pełnomocnika rządu – red.] informuje władze oświatowe Warszawy i charakterze tego typu zajęć – dopytuje Johann.

Prosi też o przekazanie wytycznych prowadzenia tego typu zajęć prowadzonych przez Fundację Wolontariat Równości.

"Nie było skarg i krytycznych uwag"

Odpowiadający za sprawy edukacji w stolicy, wiceprezydent Warszawy, Włodzimierz Paszyński poinformował, że "w omawianej sprawie żadne skargi, czy krytyczne uwagi ze strony rodziców uczniów". Zapewniał, że tego typu warsztaty odbywają się zawsze za zgodą dyrektora, a jego decyzję opiniują wcześniej przedstawiciele rodziców.

- Dyrektor szkoły jako organizator procesu dydaktycznego i wychowawczego odpowiada zarówno za treść, jak i formę przeprowadzanych w szkole w szkole zajęć dla uczniów, także wtedy, gdy za jego zgodą zajęcia te realizowane są przez organizację pozarządową – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

"Wytyczne? To by było niestosowne"

Wiceprezydent Paszyński nie zamierza przekazywać wytycznych do warsztatów gender. - W mojej opinii niestosownym byłoby występowanie przez organ prowadzący do dyrektora szkoły z wytycznymi, czy zaleceniami dotyczącymi treści programowych, podobnie zresztą jak zawracanie się do wskazanej przez Panią Przewodniczącą organizacji pozarządowej z wytycznymi w sprawie prowadzenia zajęć – podsumowuje Paszyński.

bako