Przeszklony pawilon wzdłuż Towarowej. Projekt rozbudowy Muzeum Powstania

Warszawa

Pracownia Nizio Design InternationalWizualizacja nowego pawilonu MPW

Konkurs na modernizację i rozbudowę Muzeum Powstania Warszawskiego został rozstrzygnięty. Zwycięski projekt zaproponowała pracownia architektoniczna Nizio Design International. Wyniki ogłoszono w poniedziałek.

Zadaniem konkursu było wyłonienie spójnej koncepcji rozbudowy i modernizacji Muzeum Powstania Warszawskiego wraz z elementami zagospodarowania terenu. Chodzi między innymi o to, by zwiedzający zyskali dostęp do placówki od strony ulicy Towarowej.

W tym celu w pasie zieleni powstanie nowy pawilon, w którym w przyszłości będą mogły odbywać się warsztaty, lekcje muzealne czy wystawy czasowe. W planach jest też stworzenie zatok wzdłuż jezdni. Dzięki nim autobusy i taksówki nie będą musiały zatrzymywać się na zatłoczonej dziś Przyokopowej.

"Forma otwarta na miasto"

Pierwszą nagrodę otrzymała praca konkursowa autorstwa pracowni Nizio Design International Mirosław Nizio. Nie będzie to pierwsza współpraca tej pracowni z Muzeum Powstania Warszawskiego. To ona odpowiadała przed laty za projekt muzealnej ekspozycji.

Zwycięzca konkursu architektoniczno-urbanistycznego otrzyma nagrodę wysokości 66 tysięcy złotych brutto oraz "zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej".

W uzasadnieniu odczytanym przez sędzię konkursowego SARP Grzegorza Stiasnego poinformowano, że "praca ta w największym stopniu realizowała założone w konkursie cele projektowe". Jak podano, "nowa strefa wejściowa została zaproponowana w pracy w sposób poprawny funkcjonalnie i czytelny w kontekście kompozycji urbanistycznej". "Autorzy pracy zaproponowali hol wejściowy dostępny z poziomu galerii o odpowiedniej skali z obszerną strefą wejściową przed i za bramkami kontrolnymi. Nowe wejście będzie umożliwiać sprawną obsługę wycieczek bez konieczności formowania kolejki na zewnątrz budynku" - uzasadniono.

"Forma otwarta na miasto"

W pawilonie znajdzie się też zejście do kondygnacji podziemnej, stanowiącej łącznik z istniejącym budynkiem. W ocenie sądu konkursowego jest ono dostosowane do liczby gości muzealnych i nie powoduje zakłócenia drogi do budynku głównego. Sędziowie konkursowi podkreślili też, że "kompozycja pawilonu wejściowego z zielonym dachem o łagodnym spadku i charakterze ogrodowo-parkowym pozwala na realizację różnorodnych plenerowych wydarzeń edukacyjnych planowanych przez MPW".

"Praca ta cechuje się spójnością kompozycyjną i skalą dostosowaną do otoczenia, a także wyrazem architektonicznym podporządkowanym istniejącej hierarchii przestrzennej i symbolicznej istniejącego zespołu muzealnego. Jest również formą otwartą na miasto poprzez umiejscowienie długiego przeszklonego holu wzdłuż ulicy Towarowej" - napisano w uzasadnieniu.

Pozostałe nagrody i wyróżnienia

Drugą nagrodę - 44 tys. zł brutto - otrzymała praca, którą złożyła firma M.O.C Architekci z Katowic, natomiast trzecią - 33 tys. zł - praca autorstwa tomcat.arch.design Tomasz Olszewski z Piaseczna.

III miejsce zajęła pracownia tomcat | tomcat.arch.design
Wyróżniony projekt pracowni MXCF Architekci i Pracowania Krajobrazu | MXCF Architekci i Pracowania Krajobrazu
Wyróżniony projekt pracowni eM4 Pracownia Architektury Brataniec | eM4 Pracownia Architektury Brataniec
II miejsce zajęła pracownia M | M.O.C. Architekci
III miejsce zajęła pracownia tomcat | tomcat.arch.design
Wyróżniony projekt pracowni MXCF Architekci i Pracowania Krajobrazu | MXCF Architekci i Pracowania Krajobrazu
Wyróżniony projekt pracowni eM4 Pracownia Architektury Brataniec | eM4 Pracownia Architektury Brataniec
II miejsce zajęła pracownia M | M.O.C. Architekci
III miejsce zajęła pracownia tomcat | tomcat.arch.design
Wyróżniony projekt pracowni MXCF Architekci i Pracowania Krajobrazu | MXCF Architekci i Pracowania Krajobrazu

Wyróżnienia - 16 tys. zł - dostały dwie prace: autorstwa: MXCF Architekci i Pracownia Krajobrazu, i praca, którą złożyła Pracownia eM4 Brataniec Marcin Brataniec Kraków.

Oceny prac dokonał sąd konkursowy złożony z architektów: Krzysztof Ingarden (przewodniczący), Grzegorz Stiasny, Marta Sękulska-Wrońska, Szczepan Wroński, Radosław Gajda, Krzysztof Domaradzki, Piotr Walkowiak, architekt miasta Marlena Happach, wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, Dariusz Gawin i Agnieszka Szulejewska z Muzeum Powstania Warszawskiego oraz szefowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej Joanna Mytkowska.

Konkurs na rozbudowę Muzeum Powstania Warszawskiego ogłoszono w lipcu:

"Wykorzystać dziedzictwo Pokoju na lato"Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl
wideo 2/5

kk/PAP/pm