"Przesunął granice wyobraźni". Zobacz zdjęcia "Mglarza"

Warszawa

150 prac Edward Hartwiga, jednego z najwybitniejszych polskich fotografików XX wieku, znalazło się na wystawie "Zamglenia i kolory". Do 30 marca można oglądać ją w Zamku Królewskim.

Edward Hartwig związał swoje życie z fotografią, ale fascynowały go również malarstwo i grafika, którą studiował w Wiedniu. Fascynacje te z powodzeniem wykorzystał w swojej twórczości.

Między grafiką, malarstwem a fotografią

"Hartwig nie tylko był w stanie wykorzystać wszystkie możliwości, jakie dawała i daje fotografia, ale także sam niejednokrotnie wyznaczał nowe trendy, przesuwając granice zarówno wyobraźni, jak i technicznych możliwości, dzięki czemu, nie dysponując cyfrowymi technikami obróbki obrazu, tworzył prace łączące elementy grafiki, malarstwa i fotografii. Mało kto potrafił tak wspaniale połączyć funkcję dokumentującą fotografii z czystą grą wyobraźni, utrwalenie rzeczywistości z tworzeniem nowych obrazów" - czytamy w zapowiedzi wystawy.

Malarskie inspiracje pozwoliły mu na niestandardowe operowanie światłem. Licznymi eksperymentami w tej dziedzinie zapracował na przydomek "Mglarz".

Wśród 10 najwybitniejszych

"Nie było tematu, którego by Hartwig w nich nie poruszał. Były jednak takie, które interesowały go szczególnie. Należą do nich krajobrazy, zwłaszcza te staropolskie, utrwalone w serii Wierzby, subtelne i tajemnicze akty, fotografia teatralna" - tłumaczą kuratorzy.

Lista osiągnięć artystycznych i wystaw Edwarda Hartwiga jest długa, podobnie jak lista prestiżowych kolekcji, w których znajdują się jego prace. W 1975 roku w Padwie jego fotografie wzięły udział w wystawie prac dziesięciu najwybitniejszych fotografików świata ("10 Great Art. Photographers of FIAP").

Wystawa w Zamku Królewskim w Warszawie, na której przedstawiono 150 prac artysty z różnych okresów jego życia, udostępnionych przez córkę Edwarda Hartwiga, Danutę Saulewicz.

"Zamglenia i kolory" | mat. prasowe
"Zamglenia i kolory" | mat. prasowe
"Zamglenia i kolory" | mat. prasowe
"Zamglenia i kolory" | mat. organizatora
"Zamglenia i kolory" | mat. prasowe
"Zamglenia i kolory" | mat. prasowe
"Zamglenia i kolory" | mat. prasowe
"Zamglenia i kolory" | mat. prasowe
"Zamglenia i kolory" | mat. prasowe
"Zamglenia i kolory" | mat. organizatora
"Zamglenia i kolory" | mat. prasowe
"Zamglenia i kolory" | mat. prasowe

Related content

b